Category: Architecture & Interior Article

The top 2013 architecture trends

ในปี 2013 ที่ผ่านไปนั้น แนวโน้มด้านสถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดของสังคมสมัยใหม่ ที่นอกจากจะดูเรียบง่ายแล้ว ในการออกแบบยังต้องการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ และดูแลรักษาโลกใบนี้ด้วย

The Macy Miller Tiny House

ถูกออกแบบจากความฝันที่ต้องการมีบ้านขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ โดยสถาปนิกจาก Idaho-based ซึ่งเจ้าของบ้านต้องการประหยัดทั้งพื้นที่และค่าใช้จ่าย เป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการจำกัดงบประมาณ

BU Diamond

ชื่อโครงการ : อาคาร BU Diamond เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

0

หอพระไตรปิฎก และ บันทึกของนายเฟื้อ

วัดระฆังโฆสิตาราม แต่เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

0

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการพื้นที่แห่งนี้แก่สถาปนิก สถาปนิกจึงได้จัดการออกแบบและปรับปรุงบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เดิม

0

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัติรย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงจักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนานกว่า ๖o ปี อันเป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

0

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๗ ) พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

0

การอนุรักษ์พระพุทธรัตนสถาน เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระบรมหาราชวัง

การอนุรักษ์พระพุทธรัตนสถาน พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระบรมหาราชวัง (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗) พระพุทธรัตนสถาน หรือ พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม คือพระอุโบสถพระพุทธนิเวศน์แห่งพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ซึ่งเรียกโดยย่อว่าพระพุทธบุษยรัตน์

0

อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)

0

ประเด็นสำคัญของเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์ที่ส่งผลต่อสังคมวิชาชีพมัณฑนากรและสังคมสถาปัตยกรรมภายใน

อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคำว่า อัตกับคำว่า ลักษณ์ อัต มาจากคำว่า อตฺต แปลว่า ตน ตัวเอง อัตลักษณ์ จึงแปลว่าลักษณะของตนเอง ลักษณะของตัวเองเป็นศัพท์ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า character เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งรวมสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมความประพฤติที่แสดงออกเป็นลักษณะนิสัยของบุคคล

0

Vivid Distinction

Vivid Distinction (วิวิธ ดิสทิงต์ชั่น) การตกแต่งในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการผสมผสานเรื่องโทนสีและของตกแต่งจากหลากหลายสถานที่ทั่วทุกมุมโลกมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

ตึกช้าง 0

ตึกช้าง

ด้วยรูปลักษณ์ของช้าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคนไทย และเป็นสัตว์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยด้วย และความสูงโดดเด่นทำให้ตึกช้างกลายเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมา แม้ว่าตึกช้างจะไม่ได้มีความสวยงามดังเช่นตึกอื่นๆที่ติดอันดับ แต่คงไม่ปฏิเสธว่าคนจะเหลือบมองทุกครั้งที่ผ่านไปแถวตึกช้าง

ซุปเปอร์สกายวอล์คกับการทำลายเมืองกรุงเทพฯ 0

ซุปเปอร์สกายวอล์คกับการทำลายเมืองกรุงเทพฯ

ตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่การเมืองของประเทศไทยมีความผันผวนอย่างหนัก แล้วเราได้คณะผู้บริหารประเทศและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าเราจะได้เห็นการนำเสนอโครงการต่าง ๆ มากมายมาอย่างต่อเนื่อง โครงการทั้งในระดับประเทศและในระดับเมืองที่พรั่งพรูออกมานั้น ส่วนใหญ่จะมีอยู่เพียง 2 ประเภทคือโครงการประชานิยมลด แลก แจก แถม กับโครงการสิ่งก่อสร้างรูปธรรมขนาดใหญ่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 0

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ออกแบบโดย : บริษัท โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ROBERT G : Boughey & Associates) เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง : สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคาร : – ปีที่ก่อสร้าง : – ขนาดพื้นที่ :  –

ศาลฎีกา 0

ศาลฎีกา

ออกแบบโดย : พระสาโรชรัตนนิมมานก์(สาโรช สุขยางค์) สถาปนิกไทยแผนปัจจุบัน เจ้าของโครงการ : กระทรวงยุติธรรม ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 02-2221-3161-70 ประเภทอาคาร : สถานที่ราชการ ปีที่ก่อสร้าง : 2486 ขนาดพื้นที่ : –

0

สถานีดับเพลิงบางรัก จิตวิญญานที่ไม่เคยแก่ชรา

ออกแบบโดย :  Gioachion Grassi (โจอากิโน กรัซซี) เจ้าของโครงการ : ที่ตั้ง : บางรัก ประเภทอาคาร : อาคารที่ใช้เป็นสถานีดับเพลิง ปีที่ก่อสร้าง : 2433 ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 5ไร่

0

ตึกหุ่นยนต์

ตึกหุ่นยนต์ BASIC INFORMATION ARCHITECT : ดร.สุเมธ ชุมสาย LOCATION : 191 ถนนสาธรใต้ จ.กรุงเทพ 10120 HEIGHT : 83 เมตร LEVEL : 20 ชั้น AREA : 23,506 ตารางเมตร

0

SIAM PARAGON

ออกแบบโดย :  ทีมงานบริษัท Wimberly Allison Tong & Goo,Inc (WATG) เจ้าของโครงการ : ที่ตั้ง : ย่านสยามสแควร์ ประเภทอาคาร : ห้างสรรพสินค้า ปีที่ก่อสร้าง : ขนาดพื้นที่ :  52 ไร่

MUSEUM SIAM 0

MUSEUM SIAM

ชื่อตึก : มิวเซียมสยาม (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) ที่ตั้ง : อยู่บริเวณท่าเตียน ถนนสนามไชย ติดกับโรงเรียนตั้งตรงจิตพาณิชยการและสถานีตำรวจพระราชวังห่างจากวัดโพธิ์ ประเภทอาคาร :อาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใช้การก่อสร้างแบบเสาและคาน เป็นอาคารหลังเก่าของกระทรวงพาณิชย์เดิม ก่อตั้งเมื่อ : ตัวอาคารก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 มิวเซียมสยามอยู่ในการดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

0

พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔o) พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยอีกหลังหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตั้งแต่ขั้นตอนการวางแนวความคิดในการออกแบบ มีสถาปนิกผู้ถวายงาน คือ นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น

0

KHAJURAHO แผ่นดินแห่งกามสูตร นครซึ่งศรัทธาถูกห่อหุ้มไว้ด้วยกามารมณ์

หากเรื่องเพศจะเป็นเรื่องต้องห้ามของศาสนาหรือวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวง แต่เราก็คงไม่สามารถจะหมายรวมถึง “อินเดีย” และ  “ศาสนาฮินดู” ด้วยเป็นแน่แท้ แนวคิดพื้นฐานของชาวฮินดูเน้นความสมดุลของหน้าที่ตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และระบบวรรณะ ทำให้ศาสนาที่เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของโลกศาสนานี้ ให้ความสำคัญกับเรื่อเพศพอๆกับกิจกรรมอื่นๆของชีวิต ด้วยตระหนักว่าหากเราไม่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้อง ย่อมไม่อาจดำรงเผ่าพันธ์อยู่ได้ เมื่อไม่มีการสืบลูกหลาน

0

พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๓o –๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕o๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

0

สถาปัตยกรรมสีเขียว กับ Burberry

สำนักงานใหญ่เบอร์เบอรี่ ที่ฮอร์สเฟอรี่เฮ้าส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ปรับโฉมเป็นออฟฟิศสีเขียว ขึ้นชื่อว่าศิลปะ ย่อมไม่มีตรรกะใดๆมาชี้วัดความงาม ไม่มีพรหมแดน ไม่มีศาสนา มีแต่ช่วยจรรโลงจิตใจ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ศิลปะแทรกซึมอยู่ทุกที่ อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา กิน เดิน นั่ง นอน เที่ยวเล่น อยู่อาศัย ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราถูกศิลปะครอบงำทุกตารางนิ้ว ไม่เว้นแม้แต่บ้านเรา หรือสถานที่ๆให้มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ

0

พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๘) งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นงานพระราชพิธีใหญ่อีกงานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในการรักษาและทำนุบำรุงศิลปสถาปัตยกรรมของชาติ  การนี้พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อการดำเนินงานออกแบบพระเมรุมาศองค์นี้เป็นอย่างมาก

0

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง  กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร  เป็นอาคารอีกหลังหนึ่งที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขปรับปรุงรูปแบบในระหว่างการออกแบบ  อาคารหลังนี้สร้างขึ้นภายหลังจากการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ  ๒oo ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งนาวาอากาศเอกอาวุธ  เงินชูกลิ่น  เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากรองราชเลขาธิการในสมัยนั้น  ให้ออกแบบศาลหลักเมืองหลังใหม่แบบที่เห็นในปัจจุบันนี้ขึ้นตามแนวพระราชดำริ

0

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. ๒๕๑๑ ) นอกเหนือจากาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยผ่านทางสถาปัตยกรรมไทยแล้ว พระราชภารกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกประการหนึ่งก็คือ  การที่ได้ทรงปกป้องประเทศชาติและประชาราษฎร์จากการคุกคามต่างๆ เช่น ภัยจากการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น

0

พระอุโบสถวัดพุทธปทีป

วัดพุทธปทีป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทย  โดยรัฐบาลไทยร่วมมือกับประชาชนไทยได้ริเริ่มโครงการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕o๗  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและประเทศในภาคพื้นยุโรป

0

สถาปัตยกรรมไทย คุณค่าสู่สังคม

สถาปัตยกรรมไทย คือมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติ เหตุเพราะสิ่งนี้เป็นผลงานรังสรรค์ที่เป็นภูมิปัญญาสั่งสมแห่งบรรพชนเรื่อยมานับแต่อดีตกาลนานมาแล้ว ทั้งเรือนไทย ตึกรามบ้านช่อง วัดวาอาราม ล้วนแล้วแต่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะต่างก่อกำเนิดภายใต้สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานที่มีมาจากรากทางวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นได้ชัด

0

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นพระตำหนักประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพอพระราชหฤทัยที่สถานที่ที่ตำบลบางควาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการก่อสร้างพระราชนิเวศน์ใหญ่ ใน พ.ศ. 2466

0

บ้านพระนนท์

  บ้านพระนนท์ กับเจ้าของรางวัลการปรับปรุงสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมจากการประกาศผลของ Thailand Boutique Awards 2010 ปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังจากการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินในการไปเยี่ยมชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซื้อของ หรือรับประทานอาหารอร่อยๆ เท่านั้น แต่เป็น “ประสบการณ์” การเดินทางที่ แตกต่าง ดังนั้น ที่พักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ)