หลักสูตร Professional Food Stylist

คอร์สฝึกอบรม PROFESSONAL FOOD STYLIST

 1. ผู้จัดอบรม: ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ เว็บไซต์ ArtBangkok.com
  บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด
  เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105544107989
  .
  วิทยากร: อ. ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์
  ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
  อ่าน > บทสัมภาษณ์ และประวัติวิทยากร

 

 1. ชื่อหลักสูตร: Professional Food Stylist
  (Principle + Creative Design + Trends)
  ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานฟู้ดสไตลิสต์ระดับมืออาชีพ

 

 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย: เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างทักษะในงานฟู้ดสไตลิสต์ระดับมืออาชีพให้แก่บุคคลในกลุ่มต่อไปนี้
  • ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพฟู้ดสไตลิสต์
  • ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • เจ้าของร้านอาหาร
  • เชฟ / พ่อครัว-แม่ครัว
  • ผู้ที่รักการทำอาหารและชอบถ่ายภาพอาหาร
   .
   .
 2. หัวข้อในการบรรยาย
  • หลักการพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการทำงานฟู้ดสไตลิสต์ระดับมืออาชีพ (Principles for Professional Food Stylist) 3 ชั่วโมง
   • หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับถ่ายเมนูอาหาร (Food Stylist for Menu)
   • หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับถ่ายโฆษณา/ลงสื่อประชาสัมพันธ์ (Food Stylist for Advertising & Media)
   • หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับการจัดเลี้ยงและเสิร์ฟในร้านอาหารประเภทต่างๆ (Food Stylist for Catering & Serving)
    .
    .
 3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม: 8 ชั่วโมง
  (บรรยาย 3 ชม. + ปฏิบัติการ 4 ชม. + รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง)
  .
 4. ค่าเรียนต่อคน: 12,000 บาท
  .
 5. จำนวนผู้เรียน: 12 คน
  .
 6. สถานที่ในการฝึกอบรม: ดีพี สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท 85

  .
 7. ติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  ArtBangkok.com : Training Workshop
  บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด
  โทร. 084-3345353
  อีเมล์ ArtMaster@ArtBangkok.com

You may also like...