CREATIVE ART & DESIGN INSPIRATION WORKSHOPS

banner-002

CREATIVE ART & DESIGN INSPIRATION WORKSHOPS

ARTBANGKOK.COM เป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรม CREATIVE ART & DESIGN WORKSHOP ที่มีหลากหลายคอร์สศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองใหม่ให้กับนักบริหาร นักธุรกิจ และคนทำงาน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มเติมรสนิยมทางศิลปะเพื่อความสำเร็จ

รสนิยมทางศิลปะ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ-สร้างสรรค์ผลงานทุกแขนง ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการทางสุนทรียภาพ และความรู้สึกจรรโจงใจแล้ว ยังมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทุกสาขา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากแรงบันดาลใจ จินตนาการ และทักษะความรู้ในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฎออกมาเป็นผลงาน

จากการที่เว็บไซต์ ArtBangkok.com ได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมแห่งการสร้างสรรค์มาตลอดระยะเวลายาวนาน ในฐานะเว็บไซต์ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์อันดับหนึ่ง ที่เป็นศูนย์รวมของศิลปิน นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกแขนง จึงทำให้เรามีเครือข่ายบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ในแวดวงศิลปะและการออกแบบ ที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดคอร์สอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกสาขา ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้  และเพิ่มมุมมองทางการสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ArtBangkok.com ยังมีความพร้อมในด้านทรัพยากรและปัจจัยต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมยุคใหม่ ที่ผู้คนทุกสาขาอาชีพมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความรู้และรสนิยมด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อยกระดับการทำงานในวิชาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาขึ้นในเชิงคุณภาพ เพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศในโลกยุคใหม่ที่เปิดกว้างได้อย่างทันท่วงที

จุดเด่นที่สำคัญของ คอร์สอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกสาขา ที่จัดขึ้นโดย ArtBangkok.com คือผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากศิลปินตัวจริง นักออกแบบที่มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในสาขาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

เรามีทั้งคอร์สที่สอนแบบเจาะลึกสำหรับมืออาชีพ  (Professional Trainning) เพื่่อการนำไปปฏิบัติงานจริง และ คอร์สเริ่มต้นสำหรับสร้างแรงบันดาลใจ (Fundamental & Inspiration) เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้ความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ แต่มีความต้องการจะหาแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่ความรู้จากเครือข่ายทรัพยากรบุคคลในวงการศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาความรู้ และแสวงหาแรงบันดาลใจ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่ทางกายภาพ ในการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับสังคม ทั้งในส่วนของผู้บริโภค นักธุรกิจ และนักลงทุน ในส่วนต่างๆ 

ArtBangkok Creative Training รับจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร สำหรับพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

ทีมงานฝึกอบรมของ  ArtBangkok.com ยังรับดำเนินกิจกรรม CRM (Customer relations management) หรือ CSR (Corporate Social Responsibilities) และพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกแขนง

การจัดคอร์สฝึกอบรมของ ArtBangkok.com มีทั้งสาขาที่เปิดสอนในรูปแบบหลักสูตรมาตรฐาน และการจัดคอร์สแบบพิเศษ ที่เป็นการ Tailor-made ตามความต้องการของผู้เรียน หรือให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น workshop เชิงวิชาการหรือ workshop เชิงสันทนาการ ที่มุ่งให้ความรู้คู่ความบันเทิงในแบบสร้างสรรค์และมีรสนิยม เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ติดต่อสอบถาม

โทร. 089-1132305

อีเมล์: ArtMaster@ArtBangkok.com

หลักสูตรที่เปิดสอน และให้บริการจัดการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับองค์กร

——————————————————————————-

Paint for Inspiration Workshop

คอร์ส ศิลปะบนผืนผ้า – หลักสูตรสร้างแรงบันดาลในในการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้า

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

 

Dream Packaging Workshop

คอร์ส คุกกี้แอนด์ดรีม      – หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบแพคเกจสินค้าอย่างมีสไตล์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

 

Books by Hands Workshop

คอร์ส สมุดทำมือ – หลักสูตรสร้างสรรค์สมุดทำมือ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

 

Floral Art Workshop

คอร์ส บุปผศิลป์     – หลักสูตรสอนจัดดอกไม้

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Food Stylist Workshop

คอร์ส ฟู้ดสไตลิสต์  – หลักสูตรออกแบบอาหาร

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

 

Create your Blog Workshop

คอร์ส สร้างสรรค์บล็อก   – หลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์บล็อก

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Face Art & Make up Workshop

คอร์ส ศิลปะบนใบหน้า – หลักสูตรแต่งหน้าอย่างมีศิลปะ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

The Books Maker Workshop

คอร์ส สอนทำหนังสือ  – หลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์หนังสือ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Professional Portrait Workshop

คอร์ส ภาพถ่ายพอร์ตเทรทแบบมืออาชีพ – สอนเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ สำหรับการเผยแพร่ลงสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Creative Writing Workshop

คอร์ส เขียนอย่างสร้างสรรค์     – สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเรื่องสั้น ความเรียง และการเขียนออนไลน์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Making Your Movie Workshop

คอร์สถ่ายและตัดต่อภาพยนตร์    – สอนการคิดสร้างสรรค์ การถ่ายคลิปวิดีโอ และการตัดต่อขั้นพื้นฐานเพื่่อผลิตภาพยนตร์ด้วยด้วยเอง

จำนวนชั่วโมงเรียน :  6 ชั่วโมง

เวลา : 9.00-16.00 น.

วัน: เสาร์ หรือ อาทิตย์

ค่าลงทะเบียน:  3,550 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

Art Appreciation for Business & Lifestyle Workshop

คอร์ส สุนทรียศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและรสนิยมเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง  (1 วัน)

เวลา : 9.00-18.00 น.

วัน: จันทร์-ศุกร์  (กำหนดวันเรียนตามตารางนัดหมายของผู้ฝึกสอนและผู้เข้าอบรม)

ค่าลงทะเบียน:  5,950 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

ArtBangkok Creative Training รับจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร สำหรับพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

ทีมงานฝึกอบรมของ  ArtBangkok.com ยังรับดำเนินกิจกรรม CRM (Customer relations management) หรือ CSR (Corporate Social Responsibilities) และพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกแขนง

การจัดคอร์สฝึกอบรมของ ArtBangkok.com มีทั้งสาขาที่เปิดสอนในรูปแบบหลักสูตรมาตรฐาน และการจัดคอร์สแบบพิเศษ ที่เป็นการ Tailor-made ตามความต้องการของผู้เรียน หรือให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น workshop เชิงวิชาการหรือ workshop เชิงสันทนาการ ที่มุ่งให้ความรู้คู่ความบันเทิงในแบบสร้างสรรค์และมีรสนิยม เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ติดต่อสอบถาม

โทร. 084-3345353

อีเมล์: ArtMaster@ArtBangkok.com

——————————————-

 

รายชื่อคอร์สที่จะเปิด workshop ต่อไปในอนาคต

* เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ / บรรยายโดย บรรณาธิการสำนักพิมพ์ชื่อดัง นักเขียนอาชีพเจ้าของรางวัลวรรณกรรมระดับประเทศ

* ทำหนังสั้นกับผู้กำกับมืออาชีพ / บรรยายโดย ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบท ชั้นแนวหน้า

* ทำอาหารให้อร่อยและสวยมีสไตล์ cooking & styling / บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย

* จัดสวนสวยด้วยตัวเอง / บรรยายโดย นักออกแบบสวนชื่อดังของเมืองไทย

* การวาดภาพประกอบระดับมืออาชีพ / บรรยายโดย นักวาดภาพประกอบชื่อดัง

* แต่งบ้านให้น่าอยู่ / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

* ออกแบบตกแต่งร้านอาหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จด้วยศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐาน / บรรยายโดย แอ็คติ้งโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

* การออกแบบโรงแรมและรีสอร์ทแบบบูติก / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโรงแรมบูติกชั้นนำ