Category: School

โรงเรียนสอนศิลปการทำเบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล IBAF

เปิดดำเนินการภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การอบรมทั้งหลักสูตรเบเกอรี่และอาหาร ด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่และอาหาร

The Diva of arts

โรงเรียน The Diva of artsเป็น สถาบันสอนศิลปะการเเสดงทุกสาขา ของ เชอร์รี่ บวรสรา อนุกูล ( Cherry Chandon ) The Diva of arts สอนร้องเพลง เดินเเบบ การเเสดง พิธีกร โดยได้อาจารย์ผู้ฝึกสอนศิลปินดีเด่นประจําปี 2555

SUPERSTAR COLLEGE OF ASIA

วิทยาลัยสร้างศิลปินแห่งแรกใน AEC วิทยาลัย SUPERSTAR COLLEGE OF ASIA รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและสาขาศิลปะการแสดง

MAKE UP ARTS AND TECHNIQUE SCHOOL

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้วิชาชีพ Make Up Artist หรือ นักศิลปะการแต่งหน้า ในประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยยกระดับเทียบเท่าสากล

Dreambox Theatre BKK

ดรีมบอกซ์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม2544 โดยผู้บริหารและก่อตั้ง แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ซึ่งเป็นคณะละครเวทีที่ได้ชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการพัฒนาวงการละครเวทีในประเทศไทย แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานย้อนไปถึงปี 2529 ซึ่งเป็นปีแรกที่กลุ่มคนที่รักละครเวทีได้รวมตัวกันเพื่อผลิตงานละครเวที ให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากศิลปะการแสดงอื่นๆที่คุ้นเคยกัน อยู่แล้ว

Art school Literature 2

Art school Literature 2

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://buca.bu.ac.th/ ***************************************************************************************************************************** คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: (02)-320-2777 วิทยาเขตร่มเกล้า 77 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ...

Art School Graphic Design

Art School Graphic Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://www.bu.ac.th ***************************************************************************************************************************** คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: (043)-202-222 – 41, (043)-203-333 – 52...

Art School Interior Design

Art School Interior Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://www.bu.ac.th *************************************************************************************************************************** คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ           1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์: (02)-913-2500 http://diat.cit.kmutnb.ac.th **************************************************************************************************************************** คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1 –...

Art School Architecture

Art School Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4302 โทรสาร 02-218-4303 http://www.arch.chula.ac.th/  ********************************************************* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: (02)-221-5877 www.arch.su.ac.th ************************************************** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ...

Art School Fashion Design

Art School Fashion Design

Crusoe School of Design ชั้น 7 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: (02)-255-6829 – 30 www.crusoedesignschool.com ****************************************************************** ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น) 29 สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: (02)-670-4200 th.alliance-francaise.or.th ****************************************************************** คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...

Art School Performing Art

Art School Performing Art

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://buca.bu.ac.th/ ***************************************************************************************************************************** คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: (02)-320-2777 วิทยาเขตร่มเกล้า 77 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี...

Art School Music

Art School Music

สถาบันการสอนดนตรีระดับอุดมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: (043)-202-222 – 41, (043)-203-333 – 52 http://www.kku.ac.th   คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: (02)-252-7899 http://www.chula.ac.th  ...

Art School Film

Art School Film

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://buca.bu.ac.th/ ***************************************************************************************************************************** คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: (02)-320-2777 วิทยาเขตร่มเกล้า 77 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี...

Visual Art and Design School

Visual Art and Design School

School of Visual Art (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (02)-249-5132 – 6, (02)-350-3500 http://www.bu.ac.th **************************************************************************************************************************** คณะศิลปกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: (043)-202-396, (043)-202-222...