MAKE UP ARTS AND TECHNIQUE SCHOOL

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้วิชาชีพ Make Up Artist หรือ นักศิลปะการแต่งหน้า ในประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยยกระดับเทียบเท่าสากล

โดยที่ผ่านมา Make Up Artist ส่วนใหญ่จะถูกมองเป็น “ช่าง” มากกว่าเป็น “นักศิลปะ” เนื่องด้วยบุคคลากรส่วนใหญ่มักขาดความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับศาสตร์และเทคนิคการแต่งหน้า

คลื่นลูกใหม่

อ.เคน กวิน ผู้เป็น Make Up Artist คลื่นลูกใหม่และรักในการแสวงหาความรู้จากทุกที่อย่างไร้พรมแดน

ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งหน้าทั้งระดับประเทศและระดับสากลนำมาสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาทางวิชาการควบคู่ไปกับเทคนิคในการแต่งหน้าที่อยู่นอกเหนือตำรา รวมถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

อ.เคน ได้นำความรู้ต่างๆ จัดทำเป็นหลักสูตรและใช้สอนให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิชาของรัฐมาเป็นเวลาหลายปี โดยเป็นที่รู้จักในชื่อ Make Up Arts Academy by Ken Kavin ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีโดยผู้ที่จบการศึกษาไปส่วนใหญ่จะมีความรู้และทักษะในการแต่งหน้าที่โดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในวงการ นอกจากนี้ อ.เคน ยังได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อสนอแนะจากผู้เรียนทั้งที่เคยเรียนแต่งหน้าจากที่ต่างๆ และผู้ที่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน นำมาปรับปรุงและสร้างหลักสูตรให้ตอบความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

สู่ความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ

จากการเรียนการสอนที่ได้ทำให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐหลายปีที่ผ่านมา Make Up Arts Academy ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนที่เป็นของเราเอง และเมื่อต้นปี 2556 นี้ โรงเรียนของเราในชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ก็ได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย 4 หลักสูตรสำหรับมืออาชีพที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงสามารถใช้เป็นวุฒิอ้างอิงและได้รับการยอมรับทั่วโลก

โดยทีมคณาจารย์และเมคอัพอาร์ทตีส ของ Make Up Arts And Technique School จากแรงบันดาลใจสู่การเลือกใช้แนวคิดและเทคนิคการแต่งหน้า แนวใหม่ เช่น การ Sculpting Face Map คือ กำหนดแสงเงานำมาปรับโครงสร้างใบหน้า ให้สวยได้รูป องศาแสงเงาบนใบหน้าเชื่อมโยงและทำมุมกันอย่างเหมาะสม กับ คิ้ว ตา แก้ม ปาก และรูปทรงใบหน้าตาม Facial Anatomy ผลลัพธ์ที่ได้ ใบหน้าจะสวยสมบูรณ์มากที่สุด สวยงามตามธรรมชาติ

“เราพร้อมนำเทคนิคและศิลปะขั้นสูง มาบริการให้คุณสวยสมบูรณ์ที่สุด ในวันสำคัญของคุณ”

“สวยเจิดจรัส สวยไม่แพ้ดารา ต้องให้มืออาชีพดูแลเท่านั้น”

ปรัชญาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ เราต้องการที่จะยกระดับวิชาชีพนักศิลปะการแต่งหน้า (Make Up Artist) ในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับเทียบเท่าระดับสากล

พันธกิจ เราไม่เพียงสอนให้ผู้เรียนแต่งหน้าได้สวยแต่เราสอนให้ทุกคนเป็น “นักศิลปะการแต่งหน้ามืออาชีพ” ด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นพื้นความรู้ความเข้าใจ การฝึกหัด และตลอดจนถึงความจรรยาบรรณในวิชชาชีพ

จุดแข็ง – จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้นำความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาเป็นโรงเรียนในอุดมคติสำหรับผู้รักการแต่งหน้าและผู้ที่อยากแต่งหน้าเป็นอาชีพ จุดแข็งของโรงเรียนประกอบไปด้วย

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าระดับแนวหน้าภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นวุฒิการศึกษาที่นำไปใช้อ้างอิงสำหรับการเรียนต่อ ทำงาน ฯลฯ ได้ทั่วโลก

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนทั้ง “ศาสตร์และศิลป์”

ดังนั้นการเรียนการสอนของเราจึงไม่เน้นให้ผู้เรียนทำตามรูปแบบที่สอนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเราต้องการให้ผู้เรียนแต่งหน้าได้ด้วยความเข้าใจใน “เหตุและผล” ของการเลือกใช้เทคนิคหรือทำสิ่งต่างๆ

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้แบรนด์เครื่องสำอางค์

จึงทำให้ทางโรงเรียนไม่มีวัตถุประสงค์ในการ “ขายสินค้า” ทั้งทางตรงและแอบแฝง เรามี “วิชาการและความรู้” ที่ให้กับนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่สุด โรงเรียนของเราจึงสามารถทำการสอนและฝึกอบรมให้กับทุกกลุ่มทุกองค์กร (แม้แต่บริษัทแบรนด์เครื่องสำอางค์) ได้อย่างไม่มีขอบเขตเหมือนกับโรงเรียนของเครื่องสำอางค์โดยทั่วไป

บุคคลากรครูของเราไม่เพียงเป็นนักศิลปะการแต่งหน้าที่มีฝีมือ แต่ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

เพราะเราเชื่อว่าคนที่ทำงานวิชาชีพเก่งอาจไม่ใช่คนที่สามารถสอนคนได้เก่งเสมอไป ทำให้เราพยายามเฟ้นหาครูผู้ที่มีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็น Make Up Artist ที่เก่งมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่เราเลือกเฟ้นมาจึงมีความรู้ระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานและฝึกอบรมมากกว่า 15 ปีขึ้นไป การเรียนการสอนของเราจึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าการเรียนการสอนโดยช่างแต่งหน้าทั่วไป

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่มีสถานที่และห้องเรียนเป็นสตูดิโอที่มีความทันสมัยสวยงาม และสะดวกสบาย

เพราะเราคำนึงถึงบรรยากาศการเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ มีความเป็นสัดส่วนเพื่อสมาธิในการเรียน แต่มีความทันสมัยอันเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และฝึกฝนด้านศิลปะได้เป็นอย่างดี

คณาจารย์

ผู้บริหาร

อ.ดร. เคน กวิน
ผู้บริหารโรงเรียน /ครูใหญ่/ครูสอนวิชาศิลปะการแต่งหน้า

อ. ติว สุรยศ
ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้สอนวิชาการจัดการและการพัฒนาอาชีพ

ครู/ผู้สอน
อ. แอน สโรชา
ผู้สอนวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ /ขั้นสูง

อ. เอ มณีรัตน์
ผู้สอนวิชาศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง

อ. มาย ปิ่นหทัย
ผู้สอนวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน

อ. พี วาทินี
ผู้สอนวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า

1) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน (Fundamental Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 25,000 บาท (ไม่รวมชุดเครื่องสำอาง)

ชุดเครื่องสำอาง OFRA Professional Make Up Clear Case 12,000 บาท หรือนักเรียนจัดเตรียมมาเอง

2) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง (Performance Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 28,500 บาท(ไม่รวมชุดเครื่องสำอาง)

3) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (Special Effect Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 45,000 บาท (พร้อมชุดอุปกรณ์การแต่งเทคนิคพิเศษ)

4) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง
(Advance Special Effect Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 150,000 บาท (พร้อมชุดอุปกรณ์การแต่งเทคนิคพิเศษขั้นสูง)

บรรยากาศที่สะดวกสบาย ส่งเสริมการเรียน สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ภายในโครงการต้นซุงแอฟเวอร์นิว รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อากาศสดชื่น เพื่อการเรียนการสอนแต่งหน้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.mua.ac.th

Make Up Arts and Technique School
โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า
โครงการต้นซุงแอฟเวนิว (ติดกับโรงแรมเอสซีปาร์ค)
226/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2148-1128 และ 081-287-0933
FAX. 0-2148-1129
info@mua.ac.th
เวลาทำการ 9.30 – 18.00 น.

 

 

You may also like...