Category: Visual Art Review & Article

2

วิเคราะห์สถานการณ์ศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทย

“ศิลปะก็คืออาหารของจิตใจและพุทธิปัญญาของมนุษย์เรา ไม่ว่าวรรณกรรม ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม และมัณฑนศิลป เราได้ประสบความเพลิดเพลินเจริญใจ ความสงบเยือกเย็น และบ่อเกิดของความหวังอันสูงส่ง ศิลปะทำให้เราเป็นคนดี รักใคร่กันและกัน ทำให้เรามีภาวะเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ฉะนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่มีวัฒนธรรมของชาติ…”

2

กำเนิดการสร้างภาพยนตร์ในสยาม

การถ่ายทำภาพยนตร์ในสยามเริ่มขึ้นโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาบที่ ๕  ซึ่งทรงสั่งซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์เข้ามาสยาม เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตามเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง ประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๔๐

0

การลงทุนในงานศิลปะ

การลงทุนในศิลปะเป็นการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้มีความมั่งคั่งสูง การลงทุนในศิลปะแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้ “ศิลป์” มากกว่า “ศาสตร์” เนื่องจากมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีประเด็นและแง่มุมที่ต้องพิจารณาแตกต่างไปจากการลงทุนอื่นๆ

แนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์ แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์ 0

แนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์ แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์

บทความชิ้นนี้แปลมาจากหนังสือเรื่อง Media and Society ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เขียนโดย Michael O’ Shaughessy และ Jane Stadler สำนักพิมพ์ Oxford University Press ปีที่พิมพ์ 2002 (ในส่วนของ Part 3, Chapter 10 เรื่อง Narrative Structure and Binary Oppositions หน้า 149-156)

มิเชล ฟูโก ผู้กบฎต่อความจริง 0

มิเชล ฟูโก ผู้กบฎต่อความจริง

มองปราดแรก ดูเหมือนมันจะขัดแย้งอย่างไรชอบกล ที่จะรวมเอา Michel Foucault มาไว้ในหนังสือรวมเล่ม ที่อุทิศให้กับเรื่อง The Return of Grand Theory (การหวนกลับไปสู่ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่)

อนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติฯ พระผู้เป็นดวงประทีปแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 0

อนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติฯ พระผู้เป็นดวงประทีปแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เมื่อถึงวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ประชาชนชาวไทยทั่วผืนแผ่นดินนี้ล้วนปลื้มปิติ ด้วยทราบว่า เป็นวันครบรอบหรือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้มีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทของพระราชบิดา พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน พระผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทย

สถาปัตยกรรมปกติ และ ที่ว่างที่ผิดปกติ 0

สถาปัตยกรรมปกติ และ ที่ว่างที่ผิดปกติ

ผมอยากจะขอเริ่มบทความนี้ จากข้อสงสัยของตัวผมเองเมื่อหลายปีก่อน ตอนสมัยเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่ 3 “ทำอย่างไรที่จะทำให้งานออกแบบของผม มีความแตกต่างจากคนอื่นๆ” นั้นคือคำถามเริ่มแรกที่นำไปสู่ประเด็น ที่ผมทำการศึกษาค้นคว้า หาคำตอบต่อมาจนกระทั่งวันนี้ จากคำถามที่ว่า “ทำอย่างไร” ให้แตกต่าง มาสู่คำถามที่ว่า “ทำไม” ต้องแตกต่าง เป็นการย้อนถามตัวเองว่า ถ้าเกิดความแตกต่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมความแตกต่างจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา เป็นสิ่งที่คนหลายคนไข่วคว้า

วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน 2

วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน

วัฒนธรรมภาพ – สิ่งที่เราพบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มักมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังเสมอ ทั้งความเหลื่อมล้ำทางด้านเชื้อชาติ สีผิว และเพศสภาพ วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม ส.ศิวรักษ์ประจักษ์งาม

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม ส.ศิวรักษ์ประจักษ์งาม

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม เรียบเรียงจาก “ส.ศิวรักษ์ประจักษ์งาม” ปาฐกถาของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ แสดง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓

ความเป็นเพศ วารุณี ภูริสนสิทธิ์ 0

ความเป็นเพศ วารุณี ภูริสนสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายทางสรีระได้นำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันในทางอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด จิตใจ และอารมณ์ ความเชื่อเช่นว่านี้ได้มีมาเป็นเวลานานนับพันปี

โครงการแห่งความเจ็บปวด 0

โครงการแห่งความเจ็บปวด

โดย : โกสุม โอมพรนุวัฒน์   อาทิตย์แรก ตั้งเป้าหมายว่าจะกินข้าวกล้องให้มากที่สุด และเลี่ยงการกินแป้งขัดขาว อาทิตย์ที่สอง ตั้งเป้าหมายว่าจะกินผักให้มากขึ้น ในขณะที่ยังไม่ทิ้งเป้าหมายแรก อาทิตย์ที่สาม ตั้งเป้าตัดอาหารแปลงรูป (processed food) และระวังเรื่องการกินอาหารที่ สารปนเปื้อน (นอกเหนือจากยังคงกินข้าวกล้องและกินผักต่อไป)

ตำนานหนังใหญ่ 0

ตำนานหนังใหญ่

หนังใหญ่ ถือเป็นมหรสพการแสดงที่มโหฬารและมีขนาดใหญ่กว่าหนังตะลุง ซึ่งเหมือนกับการฉายภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยเริ่มมีการเล่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2001 ซึ่งค้นพบได้จากหลักฐานที่กล่าวไว้ในกฎมณเฑียรบาลตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นหนังใหญ่ก็มีการละเล่นเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยา แล้วได้เลือนหายไป ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี การเล่นหนังใหญ่ก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

โครงการวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลำปาง 0

โครงการวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลำปาง

แนวทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลำปาง”โดย : สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (Supavee Sirin-k-raporn )

สอนคนให้เป็นคน ก่อนที่จะสอนคนให้เป็นศิลปินหรือจิตรกร 0

สอนคนให้เป็นคน ก่อนที่จะสอนคนให้เป็นศิลปินหรือจิตรกร

ศิลปะเด็กเป็นสื่อที่ดีในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก ไม่ใช่การเตรียมคนให้เป็นศิลปินหรือจิตรกรในอนาคต… ศิลปะในโลกของเด็กๆ นั้นคือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี (Free Expression) อันเต็มไปด้วยความซื่อบริสุทธิ์จริงใจ เปิดเผยและเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาประสาของเด็ก โดยปราศจากการเสแสร้ง ดัดจริตและไร้มารยาสาไถย

รางวัลยูเนสโก เกียรติยศสำหรับหัตถศิลป์ไทย 0

รางวัลยูเนสโก เกียรติยศสำหรับหัตถศิลป์ไทย

รางวัลยูเนสโก : เกียรติยศสำหรับหัตถศิลป์ไทย งานศิลปหัตถกรรมมีความหมายสำคัญ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่ลมหายใจแรกจนกระทั่งสุดท้าย ทุกชีวิตของมนุษย์ต้องสัมพันธ์กับสิ่งของและเครื่องใช้ ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และสุนทรียะของการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ

ผลงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0

ผลงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลายปีมาแล้ว เมื่อผู้เขียนยังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา วันหนึ่งผู้เขียนได้หยิบหนังสือที่มีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถ่ายภาพเครื่องบินรบของกองทัพอากาศมาให้เพื่อชาวต่างประเทศดู เครื่องบินลำนั้นมีความเร็จเหนือเสียง เครื่องยังอยู่ในอากาศ แต่รายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมาย หมายเลขเครื่อง รายละเอียดทุกส่วนชัดเจน ราวกับเป็นภาพถ่ายของเครื่องบินที่จอดอยู่

โครงการวิจัยเรื่อง หีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ 0

โครงการวิจัยเรื่อง หีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ

  การศึกษางานออกแบบเพื่อการอนุรักษ์โดย : อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล,พยูร โมสิกรัตน์ และ มาลินี วิกรานต์ ระยะเวลาในการวิจัย  :  พ.ศ.2543-2547

0

ตัวอย่างการบูรณาการศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมประยุกต์สู่ประเด็นในการออกแบบภายใน

ปัจจุบันนี้องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเคยแยกกันอยู่ในอดีต กำลังจะกลับฟื้นคืนด้วยการนำมาให้คุณค่าและความสำคัญใหม่ในแนวทางที่เรียกว่าบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisiplinary) ซึ่งการบูรณาการ หรือ integration ความหมายคือการทำให้สมบูรณ์ การทำให้หน่วยย่อยๆ ทั้งหลาย ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว

0

ทองสุโขทัย

เครื่องประดับทองคำสุโขทัยนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Heritage) ที่น่าภูมิใจในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ลักษณะรูปแบบของเครื่องทองสุโขทัยด้วยความสามารถของชาวสุโขทัยที่นำแนวคิด และแรงบันดาลใจจากลวดลายโบราณสถานโบราณวัตถุ ในสมัยสุโขทัยมาประยุกต์กับเทคนิค กรรมวิธีการทำทองโบราณ สร้างลักษณะพิเศษที่เห็นชัดเจน

0

สื่อแฝงในบรรยากาศ

“เราไม่มีทางหนีโฆษณาพ้น” คำกล่าวนี้อาจเป็นจริงสำหรับชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกในปัจจุบัน ในยุคของการทำการตลาดแบบผสมผสาน หรือ IMC : Integrated Marketing Communication ทำให้สื่อโฆษณาอยู่กับเราอย่างใกล้ชิดไปทุกที่ ดังจะเห็นได้จาก สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงบ้านเรือน

เซลาดอน (Celadon) 0

เซลาดอน (Celadon)

เซลาดอน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เผาอุณหภูมิสูงประมาณ 1,250 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผลิต ภัณฑ์มีเนื้อแกร่ง เช่น สโตนแวร์ (Stoneware) และ พอร์สเลน (Porcelains) ที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบสีเขียวอ่อน สีเขียวอมฟ้า สีเขียวอมเทา สีเขียวอมน้ำตาล สีเขียวเข้ม และมักมีรอยรานปรากฏอยู่ในผิวเคลือบเสมอ

0

ศิลปะเชิงสังวาส ในงานจิตรกรรมไทย

ศิลปะเชิงสังวาส ที่ปรากฏในศิลปะแบบแผนประเพณีไทยนั้น มักพบในจิตรกรรมฝาผนังเป็นจำนวนมากในช่วง รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓ และสำหรับจิตรกรรมฝาผนังบางแห่งอาจล่วงเลยมาได้จนถึงช่วงรัชกาลที่ ๕  การศึกษาศิลปะเชิงสังวาสนั้น มีการศึกษาไว้หลายแห่ง ยกตัวอย่าง จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จ.ราชบุรี  จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จ. น่าน จิตรกรรมฝาผนังวัดหน้าพระธาตุ จ.นครราชสีมาฯลฯ

0

llustration

การที่ใครสักคนจะตัดสินใจหยิบหนังสือหรือนิตยสารขึ้นมาพินิจสักเล่มหนึ่ง นอกจากเนื้อหาสาระที่ดึงดูดใจแล้ว ต้องยอมรับว่าภาพประกอบก็มีส่วนสำคัญที่เย้ายวนให้รู้สึกสนใจงานเขียนเหล่านั้นได้เช่นกัน

0

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“นาย…ถ้าฉันตาย…นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน…นายไม่ต้องไปทำอะไร…นายทำงาน วันที่ 15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri) บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

โขนฉาก 0

โขนฉาก

การแสดงโขนโรงใน ที่มีโรงสำหรับการแสดง และมีม่านกั้น ทางด้านหลัง อย่างละครใน เป็นโขนที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก เพราะได้ชมทั้งศิลปะการเต้นอย่างโขน และชมกระบวนการรำฟังเพลง ร้องอย่างละครใน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ โขนโรงใน จึงวิวัฒนาการมาเป็นโขนฉาก

0

ละครหุ่น Bunraku ละครหุ่นเก่าแก่กว่า 300 ปีของญี่ปุ่น

Bunraku เป็นละครหุ่นที่ถือกำเนิดขึ้นในโอซาก้า และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในค.ศ.2003 ความโดดเด่นของละครหุ่นดังกล่าวอยู่ที่ขนาดของหุ่นที่ใหญ่โต และการบังคับด้วยคน 3 คนพร้อมๆกัน โดยแต่ละคนจะทำหน้าที่บังคับส่วนที่ต่างกันของหุ่น ทำให้ท่าทีในการแสดง และใบหน้าของหุ่นสามารถขยับได้เหมือนคนจริงมาก

0

วิสัยทัศน์วัฒนธรรม

“ดิฉันเชื่อว่า…ทุกปัญหาในประเทศนี้จะแก้ไขได้ด้วย ‘กลไกทางวัฒนธรรม’ เท่านั้น” บทสัมภาษณ์แนวคิดของ อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ สถาปนิก/ นักเขียน และอาจารย์สถาปัตย์ บรรณาธิการบริหารสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม…ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ ARTBANGKOK.COM เรียบเรียงโดย : เบญจมาส วิชาสอน

0

ดิน น้ำ ลม ไฟ มหันตภัยทางธรรมชาติ และภัยพิบัติของของมนุษย์

นอกเหนือไปจากภัยธรรมชาติที่ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากตามที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่เราต้องล้มหายตายจากไปปีละไม่น้อย ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ว่าภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับคนหรือโลกเรา ส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจาก ดิน น้ำ ลม และไฟ เป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น พูดง่ายๆว่าโลกป่วยหรือคนป่วย ก็เป็นผลมาจากดิน น้ำ ลม ไฟนี่แหละ

0

จารึกวัดโพธิ์ ภูมิปัญญาไทยน่าทึ่ง มรดกความทรงจำแห่งโลก สิ่งใหม่ของไทย

“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” หรือ “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดโพธาราม” เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ราษฎรสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แม้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นหลังจากปี พ.ศ.๒๒๓๑ ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาต่อกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในเขตตำบลบางกอก ปากน้ำเจ้าพระยา เมืองธนบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดโพธิ์” มาจนทุกวันนี้ มาในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเป็นนครหลวง ได้ทรงกำหนดเขตเมืองหลวงทั้งสองฝั่ง มีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเขตกลางเมืองหลวง วัดโพธารามตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจึงอยู่ในเขตพระมหานคร และได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีพระราชาคณะปกครองตั้งแต่นั้นมา คณะปกครองตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์...

อาหารไทย เป็นอย่างไร 0

อาหารไทย เป็นอย่างไร

“ อาหาร ” เป็นปัจจัยแรก ในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนเรา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักอาหาร เพราะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา เราก็ได้รับสารอาหารจากแม่ จนถึงแม้วันสิ้นลม ก็ยังมีอาหารมาเกี่ยวข้องเป็นเครื่องเซ่นไหว้ คนทุกชาติทุกภาษาในโลกต่างก็มีอาหารประจำชาติของตัวเอง ประเทศไทยก็มี “ อาหารไทย ” ของเราเช่นกัน

0

ทำไมพระต้องถือตาลปัตร

เมื่อเราไปทำบุญที่วัดหรือนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่ใด เรามักจะเห็น “ ตาลปัตร ” อยู่คู่กับการสวดของพระอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่คงจะเคยชิน แต่คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่า เหตุใดพระสงฆ์จึงต้องใช้ตาลปัตรปิดหน้าเวลาสวด ดังนั้น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนำเรื่องของตาลปัตรมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความรู้ ดังนี้

0

โขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

โขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โขนในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งได้เป็น ๓ ยุค คือ ยุคที่ ๑ เป็นโขน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคที่ ๒ เป็นโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคที่ ๓ เป็นโขน ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เปิดตำนานไม้ขีดไฟไทย 0

เปิดตำนานไม้ขีดไฟไทย

ไม้ขีดไฟถือกำเนิดขึ้นใน ค.ศ. 1827 โดยนักเคมีชาวอังกฤษชื่อ ‘จอห์น วอล์คเกอร์’ ไม้ขีดก้านแรกของโลกทำขึ้นจากเศษไม้จุ่มปลายด้วยส่วนผสมของ แอนติโมนีซัลไฟด์ โปตัสเซียมคลอเรต และกาวจากยางไม้ เมื่อเอาไม้ขีด ขีดกับอะไรก็ได้ ที่เนื้อหยาบๆ เช่น กระดาษทราย ก็จะเกิดประกายไฟ แต่ไม้ขีดชนิดนี้ยังมีปัญหาที่ ‘ขีดแล้วติดบ้างไม่ติดบ้าง’

0

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พอเข้าสู่ช่วงปลายปีประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่ 2 วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งหลายคนคงจะทราบกันดีว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและยังเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศล ร่วมกันทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย 0

จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือ การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

แนะข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ปรับใช้กับชีวิตปัจจุบัน 0

แนะข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ปรับใช้กับชีวิตปัจจุบัน

  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขอนำเสนอแนวคิดที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ของท่านสุนทรภู ซึ่งมักจะสอดแทรกข้อคิด คำสอน คติพจน์ทั้งทางโลกและทางธรรม อันสะท้อนให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิต  ซึ่งหลายๆเรื่องยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ด้วย  อยู่ที่ว่าท่านจะประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องใด  ดังต่อไปนี้

เคล็ดไม่ลับในการเขียนวรรณกรรมเยาวชน 0

เคล็ดไม่ลับในการเขียนวรรณกรรมเยาวชน

หากขณะนี้ คุณคิดที่จะเขียนหนังสือสักเล่ม โดยวางแนวคิดไว้คร่าว ๆ ว่าจะเป็นวรรณกรรมเยาวชน ยังคงมีบางสิ่งที่คุณควรนำมาพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ อายุกลุ่มเป้าหมาย เพราะแม้กลุ่มผู้อ่านเด็กอายุ 8-12 ปี และกลุ่มผู้อ่านอายุ 14 -21 ปี ก็มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนต้องใคร่ครวญให้ดีก่อนจะลงมือเขียน

0

คณะหุ่นสายเสมา

คณะหุ่นสายเสมา คณะหุ่นสายของไทยซึ่งดำเนินการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นสายไทย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักยึดในการทำงานเป็นเวลากว่า 6 ปี จนได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการเข้าร่วมเทศกาลหุ่นโลก

0

สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง”ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และฉลองครบรอบ ๔๐ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นการเชิดชูเกียรติคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทั้งในอดีตและปัจจุบัน

0

MELANNงานศิลปวิศวกรรมทางเลือก

MELANN THE PRIDE OF LANNA เกียรติศักดิ์ล้านนา กำเนิดขึ้นของ MELANN เมื่อปี 2547  เป้าประสงค์หลักต้องการแสดงตัวให้สาธารณชนในวงการต่างๆ ให้ทุกท่านมีโอกาสได้พบและสัมผัสถึงสุนทรียศิลป์ที่ MELANN ได้สร้างขึ้นเพื่อมอบความสุขในด้านศิลปะอีกแขนงหนึ่ง