ศิลปะในชีวิต ของ ครูตุล พรทิพย์ ทองขวัญใจ

แม้กลิ่นอายอันหอมหวานของงานศิลป์จะมีเสน่ห์น่าหลงใหล ทว่าบนทางสายศิลป์นั้นกลับไม่เคยปูลาดไว้ด้วยกลีบกุหลาบ แต่ด้วยความรักที่จะเดินบนเส้นทางสายศิลปะด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่น สุภาพสตรีผู้มากด้วยความพรสวรรค์ด้านศิลปะและเปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์เพื่องานสืบสาน-ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอย่าง อาจารย์พรทิพย์ ทองขวัญใจ หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกขานกันอย่างสนิทสนมว่า ครูตุล จึงเต็มใจแบกรับภาระอันหนักอึ้งทั้งในบทบาทศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ควบคู่ไปกับบทบาทของการเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเบอร์หนึ่งของไทยอย่าง ArtBangkok.com ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมวงการศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยืนหยัดและพัฒนาก้าวเดินไปบนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย โดยไม่เคยคำนึงถึงความเหนื่อยยาก

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อความเจริญอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการที่ศิลปินและนักออกแบบงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาจะต้องพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแล้ว ครูตุล หรือ อาจารย์พรทิพย์ ทองขวัญใจ ยังมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า การบริหารจัดการวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ คือกลไกสำคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรมไทย จาก เพาะช่าง และผ่านประสบการณ์ทำงานในแวดวงศิลปะมาระยะหนึ่ง ทั้งในส่วนของงานอนุรักษ์ งานบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยตามวัดวาอารามเก่าแก่และสถานที่สำคัญต่างๆ หรือแม้แต่ประสบการณ์ร่วมงานในแวดวงพาณิชย์ศิลป์ อย่างงานสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนผ้าไหมที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งและมีราคาสูง ซึ่งเป็นงานที่เธอรักและมีความชำนาญเป็นเลิศ ทำให้เกิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย  เธอจึงเลือกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับปริญญาโทสาขาจัดการวัฒนธรรม ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และด้วยความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้นี่เอง ทำให้ พรทิพย์ ทองขวัญใจ ก้าวเข้ามาสู่บทบาทมือขวาของผู้บริหารสื่อศิลปะออนไลน์ ArtBangkok.com ที่ริเริ่มขึ้นโดย อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมระดับแนวหน้าภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม

ARTBANGKOK LOGO

 

 

ArtBangkok.com คือเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ผู้คนในวงการศิลปวัฒนธรรมต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ว่าเป็นแหล่งรวมข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้านงานออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงเป็นฐานข้อมูลศิลปิน นักออกแบบ และศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้คนทุกสาขาในเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพยิ่งนับตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน

“จากประสบการณ์ในวงการศิลปะทั้งในบทบาทผู้สร้างสรรค์งาน และเป็นบรรณาธิการศิลปะที่มีหน้าที่คัดสรรผลงานเด่นๆ ของศิลปินมานำเสนอในสื่อ ดิฉันมีความเชื่อว่า ศิลปินและนักออกแบบไทยทุกสาขาล้วนมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ด้วยระบบการศึกษาของไทย และการหล่อหลอมทางสังคมของบ้านเรา ไม่เอื้อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์มากพอที่จะเห็นความจำเป็นที่ต้องเร่งแสวงหาศิลปะหรืองานออกแบบชั้นเลิศมาเสพ-บริโภคหรือมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอย่างจริงจัง ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาด้านรสนิยม ความคิด และที่สำคัญคือความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถนำเอาศิลปะหรือการออกแบบมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจได้

“เมื่อดิฉันได้รู้จักกับ อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหารผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ArtBangkok.com ซึ่งมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการช่วยเหลือพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในทิศทางเดียวกับที่ดิฉันเชื่อ ประกอบกับท่านเองก็พร้อมให้โอกาสคนที่รักศิลปะและมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อสังคม ดิฉันจึงไม่รอช้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับท่าน เพื่อสร้างสรรค์โอกาสและช่องทางให้ศิลปินและนักออกแบบได้มีหนทางในการนำเสนอตนเองสู่สังคม และในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้สังคมได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลและความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อสื่ออย่าง ArtBangkok.com ทำให้ผู้สร้างและผู้เสพมาพบกัน และผู้เสพมีความรู้พอที่จะบริโภคและหาประโยชน์จากศิลปะ สิ่งดีๆ ที่สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น คนไทยจะไม่ไร้รสนิยมอีกต่อไป และศิลปินก็จะไม่ต้องไส้แห้งกันต่อไปอีก ศิลปวัฒนธรรมของชาติก็จะมีต้นทุน มีน้ำหล่อเลี้ยงสามารถขับเคลื่อนและมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแกร่งต่อไปได้”

 

แม้จะเป็นสื่อที่มิได้เกิดจากทุนสร้างมหาศาล แต่ผู้คนในวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่างก็ยอมรับว่า ArtBangkok.com เป็นหนึ่งในสื่อที่มีอิทธิพลและเป็นพื้นที่สื่อกลางของเครือข่ายศิลปะที่ทำให้ศิลปินหลายคนได้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง และที่สำคัญที่สุดคือ ขายงานได้ ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็คือ บรรณาธิการศิลปะคนเก่ง พรทิพย์ ทองขวัญใจ ที่ทำหน้าที่คัดสรรผลงานดีๆ มานำเสนอให้ผู้ชม และนักสะสมงานศิลปะได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพราะความที่เธอเป็นศิลปินตัวจริง จึงมีสายตาที่มองเห็นได้แม่นยำว่า ศิลปินคนไหนที่มีแวว ‘เกิด’ และงานศิลปะชุดใดที่ดี มีอนาคต ผลงานหรือบุคคลที่ได้รับการบอกเล่าผ่านความคิดเห็นของเธอจึงได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้ไม่ยาก รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในนาม ArtBangkok.com อีกมากมาย

นอกจากจะทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเอง ควบคู่ไปกับการอุทิศตัวอย่างเต็มที่ให้กับภารกิจบรรณาธิการสื่อศิลปะ ArtBangkok.com แล้ว พรทิพย์ ทองขวัญใจ ยังปลีกเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะที่เธอรักสู่สังคม โดยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายด้านศิลปะในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงเป็นผู้บรรยายในคอร์สอบรมด้านศิลปะให้กับผู้ที่มีใจรักงานศิลปะ ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนใจมาสมัครเข้าเรียนทั้งในรูปแบบที่เป็นงานอดิเรก เรื่อยไปจนถึงผู้ที่ตั้งใจมาหาความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า ภารกิจมากมายที่สุภาพสตรีคนนี้รับผิดชอบอยู่นั้น จะทำให้เธอต้องเสียสละแรงกายแรงใจมากเพียงใด แต่ พรทิพย์ ทองขวัญใจ ก็ไม่เคยอ่อนล้า เธอไม่เคยบ่นว่าท้อ ไม่เคยโอ้อวดในความสำเร็จหรือความสามารถของตนเอง มีเพียงบุคลิกที่สงบเสงี่ยมถ่อมตัว และแสนจะขี้อาย แต่ทว่าเปี่ยมด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้ทุกอุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย ในการทำให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าผลสำเร็จที่เธอฝันอยากเห็นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วชีวิตเดียวของใครคนหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เธอคนนี้จะยอมแพ้และหยุดก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักศิลปะและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจ ครูตุล พรทิพย์ ทองขวัญใจ และสัมผัสกับผลงานที่น่าทึ่งจากศิลปิน-นักออกแบบของไทย ได้ที่ ที่เว็บไซต์ ArtBangkok.com

แล้วคุณจะพบว่า ศิลปะช่วยให้ชีวิตของคุณมีสีสันน่ารื่นรมย์และมีรสนิยมขึ้นมาอีกมากมาย

You may also like...