ArtBangkok Training รับจัดฝึกอบรม สัมนา จัดเวิร์คช็อป จัดกิจกรรม ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

ArtBangkok Training เป็นองค์กรที่รับจัดฝึกอบรมด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ทุกรูปแบบ ทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น In-house Training , Public Training  หรือ  Team Activity Workshop รวมถึง Art Recreation Workshop, การจัดสัมนา, การจัดเสวนาด้านศิลปะ  และการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน Creative Art ทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี แฟชั่น การแสดง สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปะการแสดง ออกแบบกราฟิก รวมไปถึงเวิร์คช็อปเชิงสันทนาการ อาทิ การทำอาหาร จัดดอกไม้ งานประดิษฐ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ  ฟู้ดสไตลิสต์ ฯลฯ

สำหรับองค์กร หรือสถาบันการศึกษา ที่สนใจในหลักสูตรฝึกอบรมของเรา หรือต้องการให้เรา ไปจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ให้กับบุคลากรของท่าน ในรูปแบบของ In-house Training หรือ Group Training

เราพร้อมให้คำปรึกษาในการสร้างสรรค์หลักสูตร ประสานงาน และบริหารจัดการงานการฝึกอบรม รวมถึงการประสานงานติดต่อบุคคลที่มีชื่อเสียง จากสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม ให้แก่ท่านได้แบบครบวงจร

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรทิพย์ ทองขวัญใจ โทร. 089-1132305

อีเมล์: ArtMaster@ArtBangkok.com

 

จุดเด่นที่สำคัญของ คอร์สอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทุกสาขา ที่จัดขึ้นโดย ArtBangkok.com คือผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากศิลปินตัวจริง นักออกแบบที่มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในสาขาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

การจัดการเรียนการสอนของเรามีการดำเนินงานแบบครบวงจร ประกอบด้วย

  • สอนแบบเจาะลึกสำหรับมืออาชีพ  (Professional Training) โดยเน้นการสอนจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์ตรง เพื่่อเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง
  • คอร์สที่ออกแบบพิเศษเพื่อเป็นกิจกรรม สำหรับองค์กร (Tailor Made Workshop for Business) ทั้งในรูปแบบ PR/CRM / CSR / HR WORKSHOP ซึ่งมีทั้งคอร์สที่จัดเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คอร์สพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน คอร์สเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมขององค์กร และเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
  • คอร์สเริ่มต้นสำหรับสร้างแรงบันดาลใจ (Fundamental & Inspiration)เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้ความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ แต่มีความต้องการจะหาแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

Food Stylist Workshop

คอร์ส ฟู้ดสไตลิสต์  – หลักสูตรออกแบบอาหาร

องค์ความรู้ในสาขา FOOD STYLIST อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม กำลังเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและระดับสากล ArtBangkok จึงได้เปิดหลักสูตร: Professional Food Stylist โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ – กูรูด้านอาหารและ FOOD STYLIST ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทักษะ และสอนเทคนิคงาน FOOD STYLIST ระดับมืออาชีพ ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์นี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้จริงอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด >> ดูรายละเอียด

CREATIVE DIY Workshop for CRM


คอร์ส DIY เชิงสร้างสรรค์ – หลักสูตรพิเศษ ที่ ArtBangkok ออกแบบการสอนงาน DIY สไตล์สร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้องค์กรธุรกิจใช้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relations Management)

Art for Inspiration Workshop
คอร์ส ศิลปะเพื่อแรงบันดาลใจ – หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สำหรับงานประเภทต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะ 

 

Packaging Workshop
คอร์ส แพคเกจจิ้ง      – หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบแพคเกจสินค้าอย่างมีสไตล์

 

Floral Art Workshop
คอร์ส บุปผศิลป์     – หลักสูตรสอนจัดดอกไม้

Create your Portfolio & Resume Preparation Workshop

คอร์ส สร้างสรรค์พอร์ตฟอลิโอ    – หลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์์พอร์ตฟอลิโอ เพื่อนำเสนอผลงาน และการจัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัว ที่มรประสิทธิภาพสูง ในการสมัครงานและนำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

Art Appreciation for Business & Lifestyle Workshop

คอร์ส สุนทรียศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและรสนิยมเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

Professional Portrait Photography Workshop

คอร์ส ภาพถ่ายพอร์ตเทรทแบบมืออาชีพ – สอนเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ สำหรับการเผยแพร่ลงสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยช่างภาพพอร์เทรต ที่มีผลงานถ่ายภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กับสื่อชั้นนำ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

Creative Writing for Bussiness & Effective Marketing Communication Workshop

คอร์ส เขียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ    – สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา การตั้งประเด็น การสร้างจุดสนใจ การเรียบเรียง หลักการใช้ภาษาตามประเภทของสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ทั้งในด้านศิลปะการเล่าเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การตลาด

 

Making Your VDO Workshop

คอร์สถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอ   – สอนการคิดสร้างสรรค์ การถ่ายคลิปวิดีโอ และการตัดต่อขั้นพื้นฐานเพื่่อผลิตคลิปวิดีโอที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร อย่างมีศิลปะด้วยด้วยเอง

 

 

 

 

รายชื่อคอร์สที่จะเปิด workshop ต่อไปในอนาคต

* เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ / บรรยายโดย บรรณาธิการสำนักพิมพ์ชื่อดัง นักเขียนอาชีพเจ้าของรางวัลวรรณกรรมระดับประเทศ

* ทำหนังสั้นกับผู้กำกับมืออาชีพ / บรรยายโดย ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบท ชั้นแนวหน้า

* ทำอาหารให้อร่อยและสวยมีสไตล์ cooking & styling / บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย

* จัดสวนสวยด้วยตัวเอง / บรรยายโดย นักออกแบบสวนชื่อดังของเมืองไทย

* การวาดภาพประกอบระดับมืออาชีพ / บรรยายโดย นักวาดภาพประกอบชื่อดัง

* แต่งบ้านให้น่าอยู่ / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

* ออกแบบตกแต่งร้านอาหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จด้วยศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐาน / บรรยายโดย แอ็คติ้งโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

* การออกแบบโรงแรมและรีสอร์ทแบบบูติก / บรรยายโดย สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโรงแรมบูติกชั้นนำ

You may also like...