Category: Architect

ดวงฤทธิ์ บุนนาค

บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด “สถาปนิกระดับโลกท่านหนึ่งเปรียบเทียบว่า อาชีพสถาปนิกเหมือนกับเดินบนคมมีด” คนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างสมชื่อเสียง ความมั่งมี มากกว่าจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี มีประโยชน์ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้จดจำ ขณะที่คนจำนวนไม่น้อยอีกสร้างขยะฝากไว้รกหูรกตา และหนึ่งในอาชีพที่อาจเป็นผู้สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ ด้วยสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า หรืออาจเป็นผู้สร้างขยะชิ้นโตประจานไว้กับบ้านเมือง ก็คือสถาปนิก ดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด สถาปนิกผู้กล้ายอมรับในความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการปฏิบัติวิชาชีพ และแก้ไขปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต 

MC.DESIGN

เอ็ม.ซี.ดีไซน์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ทำงานออกแบบและเขียนแบบจนเมื่อ พ.ศ. 2545 เริ่มรับทำงานก่อสร้างและออกแบบภายใน จนมีความเข้าใจงานทั้งระบบ มีประสบการณ์ มากกว่า15 ปี

กชกร วรอาคม

สาวแกร่งสองบทบาท นักปฏิวัติการออกแบบรุ่นใหม่ และกระบวนกรศิลป์ ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตนำ ธรรมศิลป์ มาบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งและอัมพาต “สุภาพสตรีท่าทางอ่อนโยน สดใส ด้วยบุคลิกและการแต่งกายแบบสาว Preppy สมัยใหม่

บัณฑิต จุลาสัย

“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” ฉันใดก็ฉันนั้น คุณค่าของผลงานที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ คงไม่จำเป็นต้องอาศัยการโปรโมทหรือโฆษณาอย่างหนักหน่วง ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและมีผู้แพ้ผู้ชนะเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที “เมื่อมีโอกาส ได้รับโอกาสในทำงาน เราต้องทำเต็มที่ เค้าจ้างเราหนึ่งบาท เราต้องทำสิบบาท”

รางวัลชีวิต… สถาปนิกนักพัฒนา ประทีป ตั้งมติธรรม

บนเส้นทางแห่งวิสัยทัศน์ ‘ สุขนิยม ‘ สู่ความสำเร็จอย่างสมภาคภูมิของอาณาจักรศุภาลัย ท่ามกลางสังคมเมืองที่ความสับสนวุ่นวายทวีความหนักหน่วงเป็นนิจ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่พร้อมใจกันเข้ามารุมเร้า การเดินทางในชีวิตที่ต้องเร่งรีบบนความติดขัด เมื่อความเครียดอัดอั้นไร้ทางระบายออก “ บ้าน ” คือสถานที่แห่งแรกและอาจเป็นแห่งเดียวของหลายคน ที่สามารถปลดปล่อยความเครียด พร้อมรับความสงบสุขในแบบที่ตนปรารถนาได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ

นิธิ สถาปิตานนท์ นักสร้างฝัน…ผู้รังสรรค์เอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2545 จากการยกย่องของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีความสามารถของ นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้คร่ำหวอดและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสถาปัตยกรรมทั้งไทยและเทศ

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต เมืองที่ดีต้องมีผัง

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต อาจารย์ประจำภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนักผังเมืองเขาเดินทางมาแล้วทั่วโลก สัมผัสเมืองน้อยใหญ่ทั้งเจริญสุดขีด ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การทหาร ไปจนถึงเมืองที่มีความอดอยากยากจนไปทั่วท้องถนนทุกมุมเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ เมืองหลวงในช่วงโคม่า

อาจกล่าวได้ว่า เมืองคือศูนย์กลางการบริโภคแหล่งใหญ่ที่สุดในการ ‘ สูบ ‘ ทรัพยากรธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อปรนเปรอความฟุ่มเฟือย แสงสี และวิถีชีวิตที่ไม่รู้จบสิ้นเพราะไม่รู้จักคำว่าพอ

วีระ โรจน์พจนรัตน์

ชาติ มิได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยจำนวนประชากร พื้นที่และระบอบการเมืองการปกครองแต่เพียงเท่านั้น เพราะปัจจัยสำคัญที่สุดของการรวบรวมเลือดเนื้อเข้าเป็นเชื้อชาติได้ ต้องอาศัยพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสิ่งซึ่งสามารถหลอมรวมผู้คนร้อยพ่อพันแม่ให้ผนึกเป็นปึกแผ่นได้ คือเบ้าแห่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทรงพลานุภาพอันมั่นคงเหนือกาลเวลา

นิธิ สถาปิตานนท์

นิธิ สถาปิตานนท์ นักสร้างฝัน…ผู้รังสรรค์เอกลักษ์ไทยร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2545 จากการยกย่องของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต อาจารย์ประจำภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนักผังเมืองเขาเดินทางมาแล้วทั่วโลก สัมผัสเมืองน้อยใหญ่ทั้งเจริญสุดขีด ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การทหาร ไปจนถึงเมืองที่มีความอดอยากยากจนไปทั่วท้องถนนทุกมุมเมือง