Category: Library

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้า

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ผ้า จึงได้รวบรวมและให้บริการหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ้า เครื่องแต่งกาย การออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งของไทยและต่างประเทศ

TCDC เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ :TCDC หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การบริหารของ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้าขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค

ห้องสมุดศิลปะ Bacc

จัดเตรียมหนังสือและนิตยสารทางด้านศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งสูจิบัตรนิทรรศการ เพื่อให้บริการการอ่าน และมีมุมหนังสือสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนักอ่านตัวน้อย นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายสำหรับสมาชิกด้วย