Category: 00 Feature2 knowledge & article

ขอบเขตในการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ                          BACC TRAINING OF ART MANAGER 2016 หัวข้อการบรรยาย                กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ วัน/เวลา                                 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-15.30 น.

บทนำ – กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในงานจัดการศิลปวัฒนธรรม

บทนำ     กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหมุดหมายแห่งความเจริญของสังคมและประเทศชาติ  ในฐานะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเจริญทางจิตใจ สติปัญญา และรสนิยม ของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย องค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม

บทที่1 ความหมายทั่วไปของ ‘กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์’

บทที่1     ความหมายทั่วไปของ ‘กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์’ ในยุคที่รอบตัวของเราอุดมไปด้วยข่าวสารข้อมูลอันท่วมท้นนี้ ทุกคนต่างรู้และตระหนักดีว่า การตลาดและการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิงธุรกิจ หรือแม้แต่โครงการที่ไม่หวังผลกำไรเป็นตัวเงิน

บทที่2 ความจำเป็นของการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในระบบงานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

บทที่2     ความจำเป็นของการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในระบบงานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม คือ การทำงานบริหารองค์กร หรือบุคลากร ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม (เช่น ศิลปิน หรือ นักออกแบบ) สถาบัน หรือองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (เช่น หอศิลป์ โรงละคร ฯลฯ) สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนตามเป้าหมายที่คาดหวัง

บทที่3 ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์

บทที่4     ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการใดๆก็ตาม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แวดวงศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น จะมีเงื่อนไขข้อพิจารณาที่คล้ายๆกัน ได้แก่

บทที่ 4   วิธีการเขียนแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับงานศิลปวัฒนธรรม

โดยปกติแล้ว การดำเนินโครงการใดๆให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จะต้องเริ่มจากการวางแผนงานที่ดี สำหรับการทำโครงการเชิงธุรกิจ ก็จะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยละเอียด

Trimode

งานออกแบบที่เกิดจากเรื่องราวและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน นี่คือแนวคิดของนักออกแบบรุ่นใหม่ Trimode นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบเครื่องประดับ,ตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

Universität der Künste Berlin

มหาวิทยาลัยด้านศิลปะ เบอร์ลิน มหาวิทยาลัยดนตรีแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน โดยสถาบันดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1696

Cinema Paradiso จงก้าวออกไปสร้างหนังของคุณเอง

ในโลกภาพยนตร์ มีผู้คนมากมายที่เป็นเพียงผู้ชม แต่ไม่เคยได้เป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับ ในโลกหนังสือ มีผู้คนมากมายที่ได้เป็นเพียงผู้อ่าน แต่ไม่เคยได้เป็นผู้เขียน เช่นเดียวกับในโลกจิตรกรรม มีผู้คนมากมายที่เป็นเพียงผู้เสพ แต่ไม่เคยได้เป็นผู้ลงฝีแปรง

อยู่กับก๋ง

แด่ ก๋ง คนจีนผู้รักแผ่นดินไทย และเข้าใจคนไทย ข้าพเจ้ามีความฝังใจอยู่นานแล้วว่า จะต้องถ่ายทอดชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่อยู่ ที่ทำมาหากิน และบ้างก็ยึดเป็นเรือนตาย นั่นคือชีวิตของคนจีน โดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามาอยู่อย่างยากจน และทำงานหนัก

ศาลเตี้ยในสังคมเส็งเคร็ง THE BRAVE ONE

เอ็นริก้า เป็นนักจัดรายการวิทยุ เธอเป็นหญิงสาวที่มีความสุขกับการทำงาน รายการที่เธอจัดมีแฟนติดตามเหนียวแน่น ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ชีวิตส่วนตัวเอ็นริก้าเป็นหญิงสาวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มคนรัก เธอมีความสุข โลกของเธอและเขาคือโลกใบที่เต็มไปด้วยความสุข

หอพระไตรปิฎก และ บันทึกของนายเฟื้อ

วัดระฆังโฆสิตาราม แต่เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

มหัศจรรย์ดนตรีกับชีวิต

ชื่อภาพ  : “Violin Story” (สิงหาคม ๒๕๔o) ศิลปิน : อวบ สาณะเสน เทคนิค : สีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๖ x ๒๘ นื้ว ดนตรีกับร่างกาย เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ดนตรีคลาสสิคมีผลต่อการทำงานและการประสานระบบต่างๆของร่างกายให้สมดุล จากการศึกษาดนตรีบำบัดโดย Ted Andrews, Musical Therapy for Non-Musicians, 1997 พบว่า