จุฑามาศ คูณตระกูล

ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล Emerging Award 2009 ในการออกแบบเครื่องประดับ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  :  We love Thai number

Thai number is shaped which clearly inform of Thai character and its identity. Mono creates Thai number in our style combine with geometric shape through jewelry “We Love Thai Number Series”.

ภาพผลงาน  :  We love Thai number

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.designinnovathai.com/th/designer/detail/42
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

 

 

You may also like...