ณัฐพงศ์ กาจนเลขา

The Best Design of 100 Designs 2010 to save the world นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบ นายณัฐพงศ์ กาจนเลขา ได้รับรางวัล The Best Design ในงาน 100 Designs 2010 to save the world

ผลงานการออกแบบ INNER TUBE CHAIR ภายใต้แนวคิด กองเศษยางในมอเตอร์ไซค์ (Inner Tube) ที่เหลือใช้้เเล้ว ที่มีปริมาณมากตามร้านซ่อมเเละปะยางมอเตอร์ไซค์ ยากต่อการสลาย ในธรรมชาติ การเผาทำลายก็ยิ่งเป็นการสร้างมลพืษในอากาศ ต้นทุนในการเเปรรูปสูง เช่นนำ้มัน, ยางมะตอย

ด้วยคุณสมบัติของยางในมีความยืดหยุ่น(เเละนิ่มกว่ายางนอก) จึงมีความเป็นไปได้ในการนำวัสดุมาเป็นส่วนหนึ่งของเก้าอี้พักผ่อน หรือผลิตได้ใกล้เคียงกับการทำเก้าอี้โซฟา ซึ่งไม่ต้องใช้วัสดุฟองนํ้า สปริง หนังหุ้ม ในการผลิตเลย

การนำยางมา Reuse (การใช้ซํ้า) , Recycle (การนำกลับมาใช่ใหม่) โดยผ่านขั้นตอนเพียงเล็กน้อย คือการ ยืดยางให้ตึง สานยางเข้าหากันให้เกิดพื้นที่ เเละหุ้มลงไปบนโครงสร้างไม้ที่เเข็งเเรง

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.rsu.ac.th/arts/2010/all_result.php?result_id2=13

You may also like...