จินตรา กิจโชคเจริญกุล

Best Thesis 2009 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นและยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใช้หลักการพับเพื่อการประหยัดพื้นที่ใช้สอย

โดย น.ส.จินตรา กิจโชคเจริญกุล   นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ “เฟอร์นิเจอร์มีความโดดเด่นในเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาการออกแบบ ผลงานดูมีเอกลักษณ์ อีกทั้งมีคุณสมบัติคือ น้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวก และยังปรับเปลี่ยนสีและรูปแบบใช้งานที่ต่างกันได้ด้วยการพับ เมื่อพับเก็บเข้าที่แล้วกินพื้นที่
น้อยตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี”

เฟอร์นิเจอร์ใช้หลักการพับเพื่อการประหยัดพื้นที่ใช้สอย

โดย น.ส.จินตรา กิจโชคเจริญกุล   นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร

You may also like...