นักศึกษามีเดียอาตส์ คว้ารางวัลการประกวด Animation ระดับประเทศ

10 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความภูมิใจที่ นักศึกษามีเดียอาตส์ คว้ารางวัลการประกวด Animation ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับตุณและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา MEDIA ARTS ที่ได้นำรางวัลมามอบให้สาขาวิชา จากการเข้าร่วมประกวด ANIMATION รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นรางวัลระดับประเทศจากการคัดเลือกทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย จิรกุล ราษฏร์พิทักษ์, นายธาวิต เวชกิจ , นายพงธร ธีรวัฒน์วงศ์
และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน อาจารย์ จักร และอาจารย์เต่าที่สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด

ติดตามข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  : http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201205000036

หรือติดต่อโดยตรง : 02-470-8000, 02-427-0039

You may also like...