ศิรัส ตันติยาพงศ์

ศิลปิน :  ศิรัส ตันติยาพงศ์ สาขาวิชา : ออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล : พ.ศ.2552 – รางวัลชนะเลิศ โครงการ “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเล้นจ์ 2008”

ภาพผลงาน

แนวความคิด   

ผลงาน “ไดเมนชั่น ออฟ ปิกัสโซ่” ได้แรงบันดาลใจจากความหลงใหลในงานศิลปะของปิกัสโซ่ควบคู่ไปกับการเลือกใช้คุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เหมาะสม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://designinnovathai.com/th/designer/detail/223
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

 

You may also like...