เทศกาลหนัง นานาชา

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนัง 5 เรื่อง ได้แก่ Harry Potter, Sky Captain & the World of Tomorrow, Starwars, Raise the red lantern และ Sex and the city นำภาพยนตร์เหล่านี้มาแปลงเป็นรูปลักษณ์และองค์ประกอบของถ้วยกาน้ำชาและชุดแก้ว จากนิสิตชั้นปีที่ 2 ในวิชา Ceramic


เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน 2553 เวลา 18.00น. วันนิทรรศการรอบปฐมทัศน์จะมีงานเลี้ยงน้ำชา การจัดแสดงนำเสนอผลงาน และกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกกัน และจัดไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2553

30 กันยายน – 27 ตุลาคม 2553

ณ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

You may also like...