อินทรธนู ฟ้าร่มขาว

ศิลปิน : อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์

ได้รับรางวัล

– พ.ศ. 2547 – One of the excellent designs by Cotton, Thailand (Sanitary ware)
– พ.ศ. 2546 – Winner : Mouse design contest by Central Pattana, Thailand (Product)
– Bronze Price : Modern Sofa design contest by Modernform, Thailand (furniture)
– Was selected in the good design object contest by Orange, Thailand (decorative item)
– Winner : Magic life Creative Contest by 3M, Thailand (graphic)
ภาพผลงาน

รายละเอียดผลงาน

Name   : Flowing Mouse
Process  : This product is made up by 3 separate parts, 2 parts are formed by Plastic injection, and another one is formed by vacuum molding.
Material  : ABS Plastic.
Size  : 59x121x37 mm.
Date  : March 2003

แนวความคิด

The objective of this sofa is mainly to encourage all family members to feel connected to each other when they use furniture, as they only a few valuable time to spend together. By concerning relationship of every members in a house each will feel connected to each other through this sofa by the connective up holstered cushion which is worked as both seat and backrest. By responsing to the different need of human this sofa is not only just for sitting on but providing the step level of seats and supporting the back of users as a backrest when sitting on a floor.

 

ภาพผลงาน

 

รายละเอียดผลงาน

Name     : Relation Sofa
Process   : Wooden components are shaped, drilled, cut and wrapped by electrical and sewing machine.
Material   : Durian Wood, Mdf, Stainless & Leather
Size   : 1950x2005x750 mm.
Date   : 3 January 2003

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://designinnovathai.com/th/designer/detail/233
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

You may also like...