เอกรัตน์ วงษ์จริต

ศิลปิน :  เอกรัตน์ วงษ์จริต  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล : พ.ศ.2552 – รางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์


พ.ศ.2551 – Furniture Design Award 2008 for “Bouncy Tangy” chair, Singapore furniture industries council
– Denmark Award 2008 for “Sputnik” chair กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ.2550 – Best of the best Designer Award, Designer of the year 2007, Silpakorn University
– Designer of the Year Award, Designer of the year 2007, Silpakorn University
– Outstanding Dining Room Furniture for “Gastby” chair, TIFF Award 2007, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
– Prime Minister’s Award for Craft Factor Company Limited, สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2549 – Outstanding Dining Room Furniture for “Nirvana d’Oro” chair, TIFF Award 2006, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
– Outstanding Dining Room Furniture for “Kimono” chair, TIFF Award 2006, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
– Best Furniture, Wallpaper Magazine First Class Design Award 2006
พ.ศ.2548 – Designer of the Year Award, Designer of the year 2005, Silpakorn University
– Best furniture, Elle Decoration Magazine 2005

ภาพผลงาน : ผลงานชื่อ “Nirvana d’Oro chair”

รายละเอียดผลงาน

น้ำหนัก 102 กิโลกรัม วัสดุ สัมฤทธิ์จากออกเตรเลีย เก้าอี้สนาม Nirvana d’Oro เป็นหนึ่งในผลงาน Crafted Evalution Collection 2006 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศิลป์ที่ผสานกับเทคโนโลยีในการหล่อสำริดแบบโบราณของช่างหล่อพระพุทธรูปไทย ใช้เวลาในการทำงานถึง 1,250 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.designinnovathai.com/th/designer/detail/232
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

You may also like...