สุพร เดชะรินทร์

ศิลปิน : สุพร เดชะรินทร์  สาขาวิชา : ออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล : พ.ศ.2551 – รางวัลชนะเลิศ ประเภทการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ โครงการประกวดต้นฉบับ รางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 เรื่อง อุ๊ยโหย ! ฉันเป็นชาย นายเป็นหญิง


พ.ศ.2548 – รางวัลชนะเลิศ, รางวัลปยุต เงากระจ่าง เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 9 จัดโดยมูลนิธิหนังไทย จากเรื่อง “ครุฑน้อย”

รายละเอียดผลงาน

การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 9-15 ปี จำนวน 72 หน้า ขนาด : 14.3 x 19 ซม.

 

 

เนื้อหาโดยย่อ : โจ้และนุ่น เด็กชายและเด็กหญิงชั้น ม.1 กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่เพศชายและเพศหญิง เริ่มมีความแตกต่าง วันหนึ่งอุบัติเหตุทำให้คู่กัดทั้งสองต้องสลับร่างกัน เรื่องวุ่นๆ จึงเกิดขึ้น ทั้งคู่ต่างได้เรียนรู้เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง ทางสรีระของผู้ชายและผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และการเข้าใจจิตใจของเพศตรงข้าม
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.designinnovathai.com/th/designer/detail/228
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

 

You may also like...