ศราวุธ ธานีรัตน์

ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งรั้ว “แดงดำ”  ศราวุธ   ธานีรัตน์  Sarawoot Taneerat หนุ่มรุ่นใหม่มีหัวใจของความเป็นไทยเต็มเปี่ยม กับการที่ได้เลือกเข้ามาศึกษาในรั้วสถาบันศิลปะเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ใน “สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อสืบสานงานฝีมือศิลปไทยให้คงอยู่ภายใต้ยุคสมัยของกระแสศิลปะตะวันตก นับเป็นสายพันธุ์ช่างไทยโดยแท้

ผลงาน :  ศราวุธ   ธานีรัตน์

ประวัตินักศึกษา
เกิด :  ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
ภูมิลำเนา :  ๔๙/๔ หมู่ ๕  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๖๘ หมู่ ๗  ม.พระปิ่น ๒ ต.ศาลาธรรมสพน์ ข. ทวีวัฒนา  กรุงเทพ ๑๐๑๗๐

การศึกษา
ประถมศึกษา  : โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น  :  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
ปวช. : วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี  :  สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เกียรติประวัติ
พ.ศ.๒๕๕๐    – ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 28
พ.ศ.๒๕๕๒   – ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง
พ.ศ.๒๕๕๓   – ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย

You may also like...