อดุลย์ มุลละชาติ

แนวคิดในการทำงาน คือ อยากให้นักเรียนเห็นภาพของหลักศิลาจาลึก แรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา เนื่องจากเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่คนไทยต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาก็คือหลักศิลานี่เอง

ส่วนภาพนี้ครูอดุลย์ได้รับแรงบรรดาลใจจาก เรื่อง พระเวสสันดรชาดก เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ที่ได้บำเพ็จบุญบารมีโดยการทานสิ่งต่างๆแม้กระทั่งช้างคู่เมืองของตนเอง

ศิลปิน : อดุลย์ มุลละชาติ
ที่อยู่ : 82 หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร : 081-183-2084

You may also like...