ตึกช้าง

ด้วยรูปลักษณ์ของช้าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคนไทย และเป็นสัตว์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยด้วย และความสูงโดดเด่นทำให้ตึกช้างกลายเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมา แม้ว่าตึกช้างจะไม่ได้มีความสวยงามดังเช่นตึกอื่นๆที่ติดอันดับ แต่คงไม่ปฏิเสธว่าคนจะเหลือบมองทุกครั้งที่ผ่านไปแถวตึกช้าง

ประวัติ

ผู้ออกแบบ : ศจ.อรุณ ชัยเสรี

ตัวตึกมีความสูง 102 เมตร สร้างเสร็จในปี 1997
เนื่องจาก อ.อรุณ ชอบช้างมาก มีสะสมไว้มากมาย จึงออกแบบตึกให้เป็นเหมือนช้าง และบริษัทที่ก่อสร้าง คือ บ.เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จก. (ปิดไปแล้ว)ก่อสร้างยากมาก ช่วงส่วนเชื่อมระหว่าง ทั้ง 3 ตึก (ท้องช้าง)

 

You may also like...