ตึกหุ่นยนต์

ตึกหุ่นยนต์
BASIC INFORMATION
ARCHITECT : ดร.สุเมธ ชุมสาย
LOCATION : 191 ถนนสาธรใต้ จ.กรุงเทพ 10120
HEIGHT : 83 เมตร
LEVEL : 20 ชั้น
AREA : 23,506 ตารางเมตร


CONCEPTUAL : แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ที่ลูกชายของเขาเล่นและความต้องการในด้านการตลาดของผู้บริหาร เพื่อเป็นการจูงใจนักการเงินรุ่นใหม่ของธนาคารเอเชีย ซึ่งต้องการความก้าวหน้าและสำนักงานใหญ่ที่แตกต่างไปจากอาคารธรรมดาและเพื่อสะท้อนควมเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นที่ก้าวเข้าสู่ยุคของการให้บริการการเงินที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นกลจักรสำคัญ ในด้านสถาปัตยกรรมนั้นเป็นเหมือนยุคทดลองยุคแรกของสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบใหม่ โดยได้รับอิทธิพลจากยุคโพสโมเดิร์น เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบยุคไฮเทคหรือ สถาปัตยกรรมล้ำยุค การนำเครื่องจักรมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายว่าเป็นเครื่องมือในการให้บริการนั่นก็คือ นำหุ่นยนต์และชิ้นส่วนของมันมาประกอบเป็นอาคาร เพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกของความทันสมัยให้แก่ลูกค้า
PHYSICAL : การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาในรูปทรงหุ่นยนต์ โดยฟังก์ชั่นภายในก็ลงตัวในลักษณะของการวางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคนั้นคือ คอนกรีตเสริมใยเแก้ว เป็นชิ้นส่วนซึ่งผลิตจากโรงงานที่นำมาประกอบแล้วติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง ในส่วนของหัวน๊อต (ที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ facade ในส่วนของดวงตาที่มองลงมายังถนนสาธรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร ทำด้วยกระจกสะท้อนแสงเปลือกตาเป็นบานเกล็ดโลหะ ส่วนที่อยู่ด้านหลังบานเกล็ด คือ ห้องรับรองระดับผู้บริหาร เมื่อมองจากจุดนี้จะเห็นทิวทัศน์กว้างไกลของกรุงเทพฯผ่านกระจกในกรอบวงกลม ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณดวงตาของหุ่นยนต์ ไม่ใช่แค่ส่วนตกแต่ง facade เท่านั้นแต่ภายในยังมี function พิเศษสำหรับผู้ใช้งานด้วยการฉีกรูปแบบเดิมๆในยุคโมเดิร์นที่มีการทำแปลนซ้ำๆกันทุกชั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทรงที่ไม่สมมาตรกันในแนวตั้ง

ผู้เขียน :  อรจิรา นพพรมงคล 5016610250

 

You may also like...