Category: Profile-Writer

Wad Rawee วาด รวี

แม้จะไม่มีระบุอยู่ในระเบียบกฎหมายใดว่า การเป็นนักเขียน จะต้องรวมกับความเป็นนักคิด และนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม หรือเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกปล้น แต่ชื่อของ วาด รวี ในฐานะนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นักแปล และบรรณาธิการ เจ้าสำนักหนังสือใต้ดิน ก็เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆ สำหรับนักเขียนที่กล้าเปิดตัวเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเห็นว่า ‘ผิด’ ไปจากอุดมการณ์ที่เขายึดมั่น บทบาทในแวดวงวรรณกรรมของเขา

ไพฑูรย์ ธัญญา

ไพฑูรย์ ธัญญา เป็นนามปากกาของ ธัญญา สังขพันธานนท์ เกิดที่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 8 คน ของนายชู และนางคลี่ สังขพันธานนท์ บิดาเป็นครู นามสกุลเดิม คือ ชูแหละ สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษมุสลิม จบการศึกษา กศ.บ.จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา จบ กศ.ม.จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เคยเป็นครูสอนชั้นประถม ในโรงเรียนแถวบ้านเกิดพัทลุงและที่สุโขทัย ก่อนมาสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็น...

อุทิศ เหมะมูล

อุทิศ เหมะมูล  เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนแสงวิทยา ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแก่งคอย มีใจรักชอบการวาดรูป แต่ด้วยบิดาวาดหวังให้เป็นวิศวกร จึงแอบไปสมัครสอบเรียนศิลปะที่แผนกศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

วัชระ สัจจะสารสิน

วัชระ สัจจะสารสิน เป็นนามปากกาของ วัชระ เพชรพรหมศร เขาเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2518  เป็นชาวอำเภอควนเนียง  จ.สงขลา  เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควนเนียง  มัธยมศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา  ปริญาตรี/โท  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์

มนตรี ศรียงค์

มนตรี ศรียงค์ เกิดเมื่อ 6 มีนาคม 2511 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาศัยอยู่ย่านใจกลางเมือง (กิมหยง) เรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนหาดใหญ่กิตติวิทย์ และโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จากนั้นไปเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งามพรรณ เวชชาชีวะ

งามพรรณ เวชชาชีวะ เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ศ. 2528 และประกาศนียบัตรการแปล (ฝรั่งเศส – อังกฤษ – อิตาเลียน) จากโรงเรียนล่ามและแปลของรัฐบาลเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลล์ พ.ศ. 2530

บินหลา สันกาลาคีรี

บินหลา สันกาลาคีรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนไม่ทันจบ ก็ผันตัวเองออกมาทำงาน โดยเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการให้กับนิตยสารไปยาลใหญ่ ของ ศุ บุญเลี้ยง

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2509 ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม หลังจากนั้นเปลี่ยนผันชีวิตไปเป็นชาวไร่ พร้อมๆ กับเริ่มต้นงานเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี 2528 และให้ความสำคัญกับการเขียนบทกวีตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา

เดือนวาด พิมวนา

เดือนวาด พิมวนา นามปากกาของ นางสาวพิมพ์ใจ ชูกลิ่น เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1969 ที่จังหวัดชลบุรี ในครอบครัวชาวไร่ จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เข้าทำงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนลาออกมาเขียนหนังสืออย่างจริงจัง

ปราบดา หยุ่น

ปราบดา หยุ่น เกิดเมื่อ ค.ศ. 1973 เมื่ออายุสิบสี่ ได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอยู่ที่นั่นสิบเอ็ดปี และ ได้รับปริญญาตรีด้าน Fine Arts จาก The Cooper Union for the Advancement of Art and Science, New York City เมื่อ ค.ศ. 1997 และเดินทางกลับประเทศไทยในปีต่อมา

โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิต เกิดเมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2509 ที่จังหวัดนครสวรรค์   ผ่านการศึกษาในโรงเรียนหลายแห่ง  โดยเริ่มจากโรงเรียนปฐมสิทธิพิทยาคาร (ป.1-4)  และโรงเรียนบูรพาศึกษา (ป.5-6)  ในอำเภอบ้านเกิด

วิมล ไทรนิ่มนวล

วิมล ไทรนิ่มนวล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2498  เป็นชางบางเลน จังหวัดนครปฐม เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เคยรับราชการเป็นครูอยู่ 10 ปี  แล้วลาออก  เคยทำงานเป็นบรรณรธิการสำนักพิมพ์ทานตะวัน  และเป็นบรรณาธิการสมทบ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด

วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2499  ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย  เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำเร็จปริญญาโททางการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ระหว่างปี พ.ศ.2523-2528  เขาได้ทำงานเป็นสถาปนิก  มัณฑนากร  และนักออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา  และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท ราดิกซ์ จำกัด

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2509  ที่อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จบชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดไทรโกบ  ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดพิกุลทอง  มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง  การศึกษาในระบบขั้นสุดท้ายสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทว่าไม่จบ  ออกมาทำงานด้านสำนักพิมพ์ในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนหันไปใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบ้านแถบเทือกเขาหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไพวรินทร์ ขาวงาม

ไพวรินทร์ ขาวงาม  นักเขียนบทกวี และบรรณาธิการ เกิดในครอบครัวชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนบ้านตาหยวก และบวชเรียนต่อจนจบมัธยมปลาย ที่มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย พระนครศรีอยุธยา อยู่ช่วยฝึกสอนวิชาภาษาไทยและวรรณคดี เพื่อตอบแทนคุณสถาบันระยะหนึ่งจึงลาสิกขาบท

วินัย บุญช่วย

วินัย บุญช่วย นามปากกา ศิลา โคมฉาย วันเกิดวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ก่อนจะมาเรียนต่อที่เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ศักดิ์สิริ มีสมสืบหรือชื่อจริงคือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (เกิดวันศุกร์ 23 สิงหาคม 2500 ที่ ชัยนาท) นักเขียนได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี 2535 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว

มาลา คำจันทร์

มาลา คำจันทร์  เป็นนามปากกาของ เจริญ มาลาโรจน์ นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)จากเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

อัญชลี วิวันธนชัย

อัญชลี วิวันธนชัยหรือที่รู้จักกันในนามปากกา อัญชัน (26 กันยายน พ.ศ. 2495 – ) เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อัญชลี สุธรรมพิทักษ์ สมรสกับ อนุสรณ์ วิวัธนชัย เมื่อ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

จิระนันท์ พิตรปรีชา

อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ปัจจุบันเป็นนักเขียน และผู้จัดทำบทบรรยายภาพยนตร์ ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2532 จากกวีนิพนธ์เรื่อง ใบไม้ที่หายไป

นิคม รายยวา

เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2487 ที่ตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเชลียง และระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียมในกรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไปทำงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทางภาคใต้

อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์  เป็นทั้งกวีและจิตรกร อังคารเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนวัดจันทาราม ต่อมาก็เรียนที่วัดใหญ่จนจบประถมสี่ แล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง และที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กฤษณา อโศกสิน

นามปากกาที่แพร่หลายมากที่สุดของ สุกัญญา ชลศึกษ์ นักประพันธ์สตรีที่นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในด้านการประพันธ์นวนิยาย จนสามารถเรียกได้ว่าเธอคือ ราชินีนักเขียนนวนิยาย ก็คงจะไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้าน

วาณิช จรุงกิจอนันต์

นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2527 จากเรื่องซอยเดียวกัน เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2491 เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานมากมาย เริ่มมีชื่อเสียงจากการเขียนบทความ ชื่อ “จดหมายถึงเพื่อน”

คมทวน คันธนู

คมทวน คันธนู เป็นนามปากกาของ ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่ธนบุรี นักประพันธ์ชาวไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ คมทวนสำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนดรุณวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดชิโนรส ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และปริญญาตรีจาก คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชาติ กอบจิตติ

ชาติ กอบจิตติ  (25 มิถุนายน 2497 – ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2547 และนักเขียน 2 รางวัลซีไรต์ และรางวัลช่อการะเกด เกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร ละแวกคลองสุนัขหอน เริ่มเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ต่อมาขณะที่เรียนเทอมสุดท้ายของ ชั้นประถมปีที่ 7 จำเป็นต้องไปอยู่กับยาย จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเอกชัยในตัวจังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) เพราะแม่ต้องไปอยู่เรือทรายกับพ่อที่จังหวัดราชบุรี

อัศศิริ ธรรมโชติ

นักเขียนเรื่องสั้น เจ้าของรางวัลซีไรท์ปี พ.ศ. 2524 เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบชั้นมัธยมปีที่ 4 จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร หลังจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 ปี จึงกลับมาสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2513

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และปริญญาศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสห- วิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)

คำพูน บุญทวี

คำพูน บุญทวี เดิมชื่อ คูน เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2471 ที่บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอยโสธร (ขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานี) เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด 7 คนของนายสนิทและนางลุน บุญทวี