How to create “Professional Profile & Portfolio” in Omni Channel for Artists and Designers

ข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครอบรม Professional Profile and Portfolio in Omni Channel for Artists and Designers
การจัดทำแฟ้มประวัติ และสื่อแสดงผลงานแบบครบวงจร สำหรับนักออกแบบ และศิลปินมืออาชีพ ที่ต้องการนำเสนองานระดับสากล ด้วยสื่อมัลติแพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Omni Channel 
โดย: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
สถานที่: ดีพี สตูดิโอ / สุขุมวิท 85
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ArtBangkok Thailand
โทร: 0891132305
Line ID : wannasirikung
Email: ArtMaster@ArtBangkok.com

คอร์สฝึกอบรม Professional Profile and Portfolio in Omni Channel for Artists and Designers

 1. ผู้จัดอบรม: ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com
  เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  วิทยากร: อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ และคณะวิทยากรจาก ดีพี สตูดิโอ
  .
 2. ชื่อหลักสูตรProfessional Profile and Portfolio in Omni Channel for Artists and Designers
  (Principle + Multi-Platform management + Data Preparation + Content Creation + )
  การอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มประวัติ และสื่อแสดงผลงานแบบครบวงจร สำหรับนักออกแบบ และศิลปินมืออาชีพ ที่ต้องการนำเสนองานระดับสากล ด้วยสื่อมัลติแพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Omni Channel Communication ตั้งแต่ Print, Website, Social Media, VDO
  .
 3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย: เพื่อให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์และแฟ้มผลงานของตนเองในรูปแบบครบวงจรทุกช่องทางการสื่อสาร บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเก็บรวบรวมผลงาน การเขียนประวัติแบบย่อ การเขียนประวัติแบบบทความ การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทหรือของตนเอง การถ่ายภาพ การเรียบเรียง การใช้สื่อ การวางแผนสื่อ และการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
  เพื่อสร้างทักษะและผลิตสื่อนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพใช้ได้จริง ให้แก่บุคคลในกลุ่มต่อไปนี้

  • สถาปนิก
  • นักออกแบบสาขาต่างๆ
  • ศิลปินทุกสาขา
  • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและศิลปะ
  • องค์กร SMEs ที่ต้องการสร้างและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองแบบครบวงจร
   .
 4. หัวข้อในการบรรยาย
  • หลักการพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์สำหรับศิลปินและนักออกแบบ ในฐานะที่เป็นองค์กรหรือเป็นแบรนด์ โดยใช้สื่อทุกรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Principles for Omni Channel /Media in Multi-Platform) 2 ชั่วโมง
   • หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารสื่อมัลติแพลตฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปินและนักออกแบบ
   • หลักการพิจารณารูปแบบการทำ Portfolio และ การจัดทำ Profile ให้เหมาะกับสื่อและแพลตฟอร์มประเภทต่างๆ  ทั้ง ONLINE / OFFLINE ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย คลิปวิดีโอ เรื่อยไปจนถึง การวางแผนทำ Premium Product เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน สร้างชื่อเสียงของธุรกิจหรือตัวศิลปินนักออกแบบ  และสร้าง Efficient Engagement ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline กับกลุ่มเป้าหมาย
   • หลักการเตรียม DATA / INFORMATION และ CONTENT CREATION และการวางแผนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งระยะกลาง ระยะสั้น ระยะยาว
   • หลักการเขียน CV และ PROFILE ARTICLE ในรูปแบบมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานเดียวกับการผลิตสื่อนิตยสารชั้นนำ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ
   • หลักการถ่ายภาพบุคคลและผลงาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ  ให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อแต่ละแพลตฟอร์ม
   • หลักการจัดทำ Self Introduction VDO เพื่อเผยแพร่ใน ทั้งสื่อออฟไลน์ – สื่อออนไลน์ Youtube เว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดียต่างๆ

5. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เข้าอบรมจะได้ประสบการณ์จริงและผลงานระดับมืออาชีพที่ใช้ได้จริงในการออกแบบ สร้างสรรค์ และจัดทำข้อมูลทุกส่วน ทุกขั้นตอนของการจัดทำแฟ้มประวัติ และสื่อแสดงผลงานแบบครบวงจร ในรูปแบบมืออาชีพ ที่ต้องการนำเสนองานระดับสากล ด้วยสื่อมัลติแพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Omni Channel Communication ตั้งแต่ Print, Website, Social Media, VDO

การอบรมจะเป็นลักษณะของการให้ความรู้ ทดลองปฏิบัติ ร่วมกับรูปแบบ Personal Consultation ที่จะมีวิทยากรพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ความต้องการของงาน และรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อหา Profile ให้เหมาะกับประเภทผลงานของผู้เรียนแต่ละคน โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย

 • การสร้างสรรค์ Profile แบบมืออาชีพ ทั้งในรูปแบบ Effective CV และ Article Profile ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลแนะนำตัวที่ทรงประสิทธิภาพ (Introduction) ซึ่งจะสามารถนำไปเผยแพร่ได้ ทั้งในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย สคริปต์แนะนำตัวสำหรับวิดีโอในยูทูป รวมถึงใช้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนทั้งในประเทศและในระดับสากล โดยผู้ที่เข้าอบรมจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำเนื้อหาเป็นภาษาไทย และได้รับผลงานแปล Profile เป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลระดับมืออาชีพ ทำให้มีข้อมูลเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริงเมื่อจบคอร์ส
 • การถ่ายภาพ Portrait แบบมืออาชีพ สำหรับให้ศิลปินและนักออกแบบ นำไปใช้งานจริงได้ทันที ในการทำสื่อประเภทต่างๆ โดยผู้ที่เข้าอบรมจะมีช่างภาพมืออาชีพจากนิตยสารชั้นนำมาถ่ายภาพและแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพให้เพื่อนำภาพไปใช้ทำ Profile ได้ในทุกแพลตฟอร์ม
 • การเตรียมภาพผลงาน Portfolio เพื่อนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ – ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการเตรียมภาพและข้อมูลผลงาน การจัดหมวดหมู่แยกประเภท และการจัดโครงสร้างเนื้อหา ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น การเตรียมผลงานเพื่อทำหนังสือเล่ม การนำผลงานลงเว็บไซต์ การนำผลงานลงโซเชียลมีเดีย
 • การสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง – ผู้เข้าอบรม จะได้เว็บไซต์ที่จดโดเมนเป็นของตัวเอง พร้อมพื้นที่โฮสติ้งระยะเวลา 1 ปี ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตัวเอง และมีรูปแบบเว็บไซต์พื้นฐานที่สามารถนำเสนอผลงานจริงของตัวเองแบบออนไลน์ได้ทันทีที่จบหลักสูตร
 • การสร้างโซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอผลงาน – ผู้เข้าอบรมจะได้สร้างพื้นที่โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยจะได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างหมวดหมู่เนื้อหา การจัดการข้อมูล และการเผยแพร่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การจัดทำ Introduction VDO ในยูทูปและลงในสื่อต่างๆ – ผู้เข้าอบรมจะได้สร้างสรรค์สื่อ VDO ที่เป็น Self Introduction ในแบบมืออาชีพ
 • การเตรียมชุดผลงานเพื่อทำเป็นหนังสือเล่ม – ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานของตัวเอง ในรูปแบบ Photo Book หรือ Art Book และถ้าต้องการให้มีการผลิตหนังสือรวมผลงานออกมาเป็นเล่มจริง ทาง ดีพี สตูดิโอ มีบริการออกแบบจัดทำให้ในราคาพิเศษด้วยเทมเพลทมาตรฐาน ในรูปแบบ Print on Demand
 • การนำเสนอ Brand Experience ผ่านการทำของ Premium หรือของอภินันทนาการ เพื่อใช้ในการสื่อสารผลงานและชื่อเสียงของศิลปินนักออกแบบในการดำเนินกิจกรรมตามวาระพิเศษต่างๆ เช่น การทำของที่ระลึก ของขวัญ การทำแพคเกจจิ้ง หรือสิ่งของที่สร้างความรับรู้ถึงแบรนด์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การวางแผน Marketing Communication ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิชาชีพหรือธุรกิจด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
  .


.

6. วันที่เปิดสอน
วันที่ 26 มีนาคม 2565
.
ระยะเวลาในการฝึกอบรม: 8 ชั่วโมง
(บรรยาย 2 ชม. + ปฏิบัติการ 6 ชม. + รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง)
– ลงทะเบียน 8.30 น.
– เรียนภาคเช้า 9.00-12.00 น.
– พัก 12.00-13.00 น.
– เรียนภาคบ่าย 13.00-17.00 น.
– แจกประกาศนียบัตรและถ่ายภาพ 17.00-17.30 น.

7. ค่าเรียน: 65,000 บาท
สิ่งที่จะได้รับนอกเหนือจากความรู้ในการอบรม ได้แก่
– ผู้เรียนจะได้ เปิดเว็บไซต์โดเมนของตัวเอง พร้อมพื้นที่โฮสติ้งระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวม 6,500 บาท
– ผู้เรียนจะได้ภาพถ่าย Professional Portrait ของตัวเอง 1 ชุด (3 ภาพ) ในรูปแบบ Large formatโดยฝีมือช่างภาพบุคคลที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ของนิตยสารชั้นนำ มูลค่ารวม 9,000 บาท
– ผู้เรียนจะได้ งานเขียน Professional CV 1 ชิ้น (ภาษาไทย) ที่ร่วมสร้างสรรค์โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
– ผู้เรียนจะได้ Profile Article (ภาษาไทย) 1 บทความ (ขนาด 1 หน้า A4) ที่ร่วมสร้างสรรค์โดยทีมนักเขียน บรรณาธิการ และสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ มูลค่า 20,000 บาท
– ผู้เรียนจะได้ Profile Article (ภาษาอังกฤษ) 1 บทความ (ขนาด 1 หน้า A4) ที่ร่วมสร้างสรรค์จากนักแปลระดับมืออาชีพ  มูลค่า 15,000 บาท
– ผู้เรียนจะได้ Self Introduction VDO ของตัวเอง ความยาว 1 นาที (ภาษาไทย)  มูลค่า 12,000 บาท

8.การจองคอร์ส และชำระค่าสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรม
กรุณาส่งอีเมล์ แจ้ง
1. ชื่อ
2. ข้อมูลการติดต่อ
3. ข้อมูลเหตุผลที่ต้องการเรียนคอร์สนี้
มาที่ ArtMaster@ArtBangkok.com เพื่อพิจารณาคัดสรรผู้ที่ผ่านการพิจารณารับสมัครในรอบแรก จะได้รับอีเมล์แจ้งผลการสมัคร และข้อมูลการชำระเงินค่าคอร์ส

You may also like...