Category: Editor

การแสดงแห่งจิตวิญญาณ

“เมื่อตอนอายุได้สามสิบต้นๆผมเคยได้รับให้เชิดบทตัวเอกในบุงระขุเรื่องใหม่ๆของเอนเอชเค 5-6 เรื่องด้วยกันการได้สร้างตัวละครขึ้นมาเองจากศูนย์ ทำให้ผมเรียนรู้อย่างมาก

ชีวิตระหว่างบรรทัด ‘ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ’

กล่าวได้อย่างเต็มปากว่าการยอมรับตัวเองคือบันไดขั้นแรกของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ  เพราะนั่นย่อมหมายถึงความเข้าใจในความสามารถที่ตนเองมีอยู่อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ได้ประสิทธิผลและเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง

เจน สงสมพันธุ์

“ในความรู้สึกทุกครั้งที่เหนื่อย ผมก็อยากที่จะเขียนในความเหนื่อยนั่นเอง แม้อาจจะเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยก็อยากเขียนหนังสือแล้วความสุขก็จะฟื้นคืนกลับมา”