Category: Visual Art Review & Article

การศึกษาผ้าโบราณจากประเทศลาว

สมาคมผ้าไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร อุทิศการทำงานเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์คุณค่าของผ้าทอ โดยเน้นการศึกษาผ้าทอของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ทางสมาคมมีความยินดีเปิดรับผู้ที่มีความสนใจร่วมเป็นสมาชิก โดยสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมผ้าไทยได้ที่เว็บไซต์www.thaitextilesociety.org

การลงทุนในงานศิลปะ

การลงทุนในศิลปะเป็นการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้มีความมั่งคั่งสูง การลงทุนในศิลปะแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้ “ศิลป์” มากกว่า “ศาสตร์” เนื่องจากมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีประเด็นและแง่มุมที่ต้องพิจารณาแตกต่างไปจากการลงทุนอื่นๆ

ความสงสัยในห้วงเวลาที่หยุดนิ่ง

ความสงสัยในห้วงเวลาที่หยุดนิ่ง The Suspiciously Suspended Moment The Suspended Moment หรือ ‘ ในห้วงเวลาที่หยุดนิ่ง ‘ เป็นนิทรรศการศิลปะของศิลปินหลากหลายซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสายัณห์ แดงกลม และฮิลเด เทียร์ลิงค์ ซึ่งมีกรอบความคิดร่วมกันในการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเรียกว่า “เวลา”

สูตรสำเร็จประเทศไทย

สูตรสำเร็จประเทศไทย: เอกลักษณ์ไทยในสายตาของสุธี คุณาวิชยานนท์ ธนาวิ โชติประดิษฐ เรื่อง สุธี คุณาวิชยานนท์ ภาพ ประวัติศาสตร์นั้นสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับ “ ความเป็นชาติ ” และหนึ่งในวิธีการการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมก็คือผ่านการให้การศึกษานั่นเอง

เปิดกรุศิลปกรรมของประพันธ์ ศรีสุตา

ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนนี จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ไม้แกะจำนวน 41 ภาพ และจิตรกรรมสีน้ำมันจำนวน 22 ชิ้น ของ ประพันธ์ สีสุตา ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นระหว่างปี 2510-2513 ให้ได้ชมกันระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2549

มนุษย์กับโลก ของ ฟรานติเชค คุปก้า

มนุษย์กับโลก ของ ฟรานติเชค คุปก้า รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเชค ร่วมกับ นายซเด็นเน็ค สเกลน่า และนาย ยิริ ลามเมล นำผลงานจิตรกรรมอันทรงคุณค่าจำนวน 105 ภาพ ของจิตรกรชื่อดังชาวเชค ฟรานติเชค คุปก้า ( Frantisek Kupka ) ชุด “ มนุษย์กับโลก( Man and Earth ) ” มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กลอยใจจระเข้

กลอยใจจระเข้ เรื่อง ธนาวิ โชติประดิษฐ ภาพ ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ นิทรรศการชื่อ ‘ กลอยใจจระเข้ ‘ ของธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ ให้ภาพของผู้หญิงและมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงที่น่าสนใจไว้หลายประการ ความน่าทะนุถนอมและความน่ากลัวรวมอยู่ในชื่อเดียวกัน ‘ กลอยใจ ‘ เป็นคำที่ทุกวันนี้เราไม่ได้ยินบ่อยนัก

WOMB WAR WHEEL

บทวิจารณ์ >>WOMB WAR WHEEL เสียงสะท้อนจากสตรี นิทรรศการ Womb War Wheel โดย นพวรรณ สิริเวชกุล, จิตติมา ผลเสวก, ชลัมพุ ณ ชเลลำ, ยงกมล อิศรางกูร ณ อยุธยา, มณฑาลี วิจิตรธนสาร

อ่าน บางอย่างที่เกินและขาดหายไปในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน

บทวิจารณ์ >>’อ่าน’ บางอย่างที่เกินและขาดหายไปในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘คน’ ในนิทรรศการชุด Flesh ของ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี แหล่งข้อมูล : นิตยสารไฮคลาส ฉบับ 248 / กรกฎาคม 2549

คำแนะนำนักเรียนช่างศิลป์ในวิจิตรศิลปศึกษา

คำแนะนำนักเรียนช่างศิลป์ในวิจิตรศิลปศึกษา โดยม.จ. อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ในข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอใช้คำว่า “วิจิตรศิลป” แทนคำว่า ” ปราณีตศิลป” ซึ่งเป็นคำที่เขาแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า ” Fine Arts” คำอังกฤษนี้ เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัย “วิกตอเรีย” และผู้ที่เริ่มใช้คงจะหมายถึง “ศิลปชั้นสูง”

วัฒนธรรมและศิลปะ

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ปรากฏว่ามีอยู่หลายสมัยที่พุทธปัญญาของมนุษย์ไม่มีความสูงส่ง แต่ทว่ามีกำลังจิตที่เข้มแข็ง มีบางสมัยที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวง แต่มนุษย์กลับสูญเสียความเข้มแข็งทางด้านกำลังจิตไป

ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก

ภาพพุทธประวัติจากหินสลักยุคก่อนมีพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย พ.ศ. 300-700 โดยพระเทพวิสุทธิเมธี ในประเทศอินเดียมีภาพพุทธประวัติในหินสลักอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น พุทธประวัติชุดแรกที่สุดในโลก และน่าสนใจที่สุด หรือมีค่าที่สุดในโลกด้วย คือชุดที่ได้จำลองเอามาพิมพ์ไว้ในสมุดเล่มนี้จำนวนหนึ่งนั่นเอง

ผู้หญิงในจิตรกรรมฝาผนังไทย

ผู้หญิงในจิตรกรรมฝาผนังไทย โดยอเล็ค กอร์ดอน ความรักไม่จำเป็นต้องถูกแสดงด้วยภาพการร่วมประเวณีเสมอไป และการมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ใช่เครื่องหมายของความรักก็ได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้สามารถที่จะแยกแยะจากกันได้อย่างชัดเจน

ตีความพุทธศิลป์ด้วยสงสัย

ตีความพุทธศิลป์ด้วยสงสัย โดยอำนาจ เย็นสบาย ในวงการศิลปะทุกวันนี้ ศิลปกรรมแนวประเพณีร่วมสมัยถือได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ และจากผู้ดูโดยทั่วไป การได้รับความสนใจหรือเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มของศิลปินนั้น หากพิจารณาอย่างกว้างๆย่อมมีมูลเหตุมาจากหลายกรณี

ศิลปะที่วัดไทยในวิมเบอดัน

การทำบุญทางไกล : ศิลปะที่วัดไทยในวิมเบอดัน โดยซานดรา หลุยส์ เคท สีและจิตรกรรมแห่งอารมณ์ จากบทความที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ และสูจิบัตรที่เขียนโดยจิตรกรเองระบุในเบื้องต้นว่า สิ่งที่ทำให้จิตรกรรมฝาผนังที่นี่ต่างไปจาก “ขนบ” ของจิตรกรรมตามฝาผนังวัดในเมืองไทย ก็คือสีนั่นเอง โดยสีที่ใช้เป็นสีอครายลิก ซึ่งจะให้ภาพที่มีความสุกสว่างมากขึ้น และมีสีที่หลากหลาย

ผลงานจิตรกรรมของพิชัย นิรันดร์

ผลงานจิตรกรรมของพิชัย นิรันดร์ โดย น.ณ ปากน้ำ วงการจิตรกรรมสมัยใหม่ในเมืองไทย เพิ่งจะตื่นตัวเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ขณะนี้พอจะนับตัวจิตรกรผู้เขียนภาพสมัยใหม่ได้ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกัน ในจำนวนคนเพียงหยิบมือนี้มี พิชัย นิรันดร์ รวมอยู่ด้วยผู้หนึ่ง

ระลึกถึง จ่าง แซ่ตั้ง

ระลึกถึง จ่าง แซ่ตั้ง โดย สมพร รอดบุญ ปูชนียบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ต้องการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ของไทยคือจ่าง แซ่ตั้ง ศิลปินและกวีผู้ใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายแต่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะของท่านเป็นพลังสำคัญที่ทำให้วิวัฒนาการทางด้านศิลปะสมัยใหม่ของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างไปจากชาติอื่นๆในแถบภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

จาก จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าฯ ถึง กระท่อม

จาก “จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าฯ” ถึง “กระท่อม” ของประเทือง เอมเจริญ โดย พิษณุ ศุภ. ครับ ตามที่ได้สัญญากันไว้ว่าจะได้พูดถึงงานศิลปะของคุณประเทือง เอมเจริญ กันในสัปดาห์นี้ ก็เป็นอันตกลงด้วยความเต็มใจและมั่นใจหลังจากที่ได้ไปชมผลงานจริงๆมาแล้วที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมันซึ่งจะเปิดแสดงจนถึงวันที่ 12 เมษายน

บทวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนาย อิทธิพล

บทวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนาย “อิทธิพล โดย ผศ. อิทธิพล” โดย อิทธิพล ตั้งโฉลก เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าศิลปวิจารณ์ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างงานกับประชาชนผู้ดูงานในบ้านเรายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เรายังขาดแคลนนักวิจารณ์ทัศนศิลป์ในระดับมืออาชีพ

Throwing a stone towards the past

Throwing a stone towards the past โดย สมพงษ์ ทวี ผลงานชุดนี้ของธเนศเป็นการเล่นกับตัวเอง ถามหาตัวเอง และพยายามที่จะแสวงหาคุณค่าความหมายในแง่มุมต่างๆของชีวิต ปรากฏการณ์ในจิตรกรรมได้มีสภาพเหมือนการต่อรอง เป็นภาวะระหว่างความจริงกับความลวง ให้ความรู้สึกคลับคล้ายการเดินทางไปสู่ความฝัน แต่เป็นความฝันที่อัดแน่นด้วยอารมณ์อันไม่แจ่มชัด มีเหตุผลและทั้งไร้เหตุผล

เรื่องสั้น คามิน

เรื่องสั้น : คามิน โดย อุทิศ อติมานะ ชีวิต-อารมณ์-ศิลปะ จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษาศิลปะในรุ่นเดียวกันกับคามิน เลิศชัยประเสริฐดูเหมือนว่าในบรรดานักศึกษาศิลปะรุ่นนั้น คามินเป็นผู้มีแรงทะเยอทะยานที่เข้มข้นที่สุดคนหนึ่งใน “การเป็นศิลปิน”

ชีวิตอลหม่าน ของ วสันต์ สิทธิเขตต์

ชีวิตอลหม่าน ของ วสันต์ สิทธิเขตต์ มานิต ศรีวานิชภูมิ “เป็นไงพี่ งานสะใจดีไหมครับ” เสียงหนึ่งดังขึ้นถามอย่างแกมบังคับคำตอบล่วงหน้า ” เออๆ มันดี” เสียงหนึ่งจึงตอบแบบเออออห่อหมกพอเป็นพิธี

ข้อเท็จจริงบางประการในผลงานของชาติชายที่ข้าพเจ้ารู้

ข้อเท็จจริงบางประการในผลงานของชาติชายที่ข้าพเจ้ารู้ โดย ทาคาดะ มิเนโอะ ก่อนอื่น ข้าพเจ้าจำเป็นต้องสารภาพว่า ข้าพเจ้ายังใหม่ต่อความพิเศษไม่ธรรมดาของ ชาติชาย ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้าเพิ่งจะคุ้นเคยกับผลงานของเขาและตัวชาติชายเองในเวลาต่อมาเมื่อประมาณไม่กี่ปีมานี้เอง

การประเมินคุณค่าศิลปะ

  การประเมินคุณค่าศิลปะที่ไหน เมื่อไหร่ โดยใคร ประเด็นไหน และเพื่ออะไร ? โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการสัมมนาทางทัศนศิลป์ขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม

ว่าด้วยความลวง และความจริงอื่นๆของจิตรกรรม

ว่าด้วยความลวง และความจริงอื่นๆของจิตรกรรม พินิจหลายแง่ต่องานของ เอส. พี. โดย ฮันส์ เบลทิง การเล่นแร่แปรธาตุ ศาสตร์ทางเคมี และการกลายรูป งานจิตรกรรมจะสูญเสียส่วนประกอบหลักอันสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเรามุ่งแต่จะแสวงหาคำตอบต่อมันเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เท่านั้น

บทวิจารณ์การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25

บทวิจารณ์การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25 จากนักประวัติศาสตร์ศิลปชาวฝรั่งเศส โดย อานน์ มารี บุทซ์บาค งานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคมศกนี้นั้น น่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการ

ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการจิตรกรรมไทย

ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการจิตรกรรมไทย โดย กำจร สุนพงษ์ศรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน มีพิธีเปิด นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของชมรมจิตรกรสมัครเล่น ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ตรีนิตี้เพลส หลังสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด งานนี้จะแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนเดียวกัน

กลิ่นอายที่ฉายแววในงานแสดงศิลปะของนักศึกษา

กลิ่นอายที่ฉายแววในงานแสดงศิลปะของนักศึกษา โดย เเจนนิส วงศ์สุรวัฒน์ นิทรรศการของนักศึกษาศิลปะที่กำลังแสดง ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ซึ่งเปิดแสดงวันนี้เป็นวันสุดท้าย) น่าประทับใจ และท้าทายอย่างไม่คาดฝัน เป็นความจริงที่นิทรรศการครั้งนี้เป็นการแสดงที่อนุรักษ์นิยมมาก แต่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ก็เป็นสถานที่ที่มีเกียรติภูมิ และอนุรักษ์นิยมอยู่ไม่น้อย

ภาพพิมพ์ทัศนะส่วนบุคคล และอีกทัศนะหนึ่ง

ภาพพิมพ์ทัศนะส่วนบุคคล และอีกทัศนะหนึ่ง โดย วิรุณ ตั้งเจริญ มีนักคิดท่านหนึ่งกล่าวว่า “ดอกไม้บานเพราะดิน น้ำ สายลม และแสงแดด ดอกไม้ เติบโตไม่ได้เติบบานเพื่อเตรียมตัวให้ใครชื่นชม การที่มนุษย์ชื่นชอบหลงใหลเพราะมนุษย์ปรารถนาจะชื่นชอบเอง”

นิทรรศการบนถนนราชดำเนิน

นิทรรศการบนถนนราชดำเนิน โดย จันอับ วันสองวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสผ่านบนเส้นทางถนนราชดำเนินตั้งแต่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ถึงหน้าโรงหนังเฉลิมไทย หรือว่าจะย้อนจากหน้าโรงหนังเฉลิมไทยมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกัน คุณจะเห็นภาพจิตรกรรมสีพลาสติกบนแผ่นไม้อัดขนาดใหญ่จำนวนมากบนเกาะกลางถนน ระหว่างเสาไฟตลอดทั้งถนน

แสงสว่างท่ามกลางความมืด

แสงสว่างท่ามกลางความมืด จิตรกรรมในประเทศไทยทุกวันนี้ โดย ไมเคิล ไรท์ จิตรกรรมไทยทุกวันนี้มีหลายคนที่มีฝีมือสูง ความคิดลึกซึ้ง และสร้างสรรค์อย่างคาดไม่ถึง ทั้งนี้อาจนับได้ว่าทั้งน่ายินดีและประหลาดใจ เพราะว่าตามจริงศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยมิได้ขึ้นต้นด้วยดี

บนเส้นทางการแสวงหา

บนเส้นทางการแสวงหารูปแบบกลวิธีของงานศิลปะปัจจุบัน โดย ไพศาล ธีรพงษ์วิษ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่งานศิลปะสมัยใหม่ได้อุบัติมีขึ้นในสังคมไทย แต่ถึงแม้ว่าในพ.ศ.ปัจจุบัน ศิลปะจะยังมิใช่สิ่งสำคัญหรือเป็นผลผลิตอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะให้ความสนใจเหลียวมองก็ตามที

จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์

จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 โดย สดชื่น ชัยประสาธน์ … ในวงการจิตรกรรม ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากเซอร์เรียลิสม์มีทั้งศิลปินที่ได้รับการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและที่อื่น ข้อสังเกตประการแรก ก็คือ ศิลปินที่สร้างงานแนวเซอร์เรียลิสต์ที่มีเนื้อหาวิพากษ์สังคมนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นศิลปินที่มิได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

เหนือเขตแดน

เหนือเขตแดน โดย ทานิ อาระตะ จากบทนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน นิทรรศการศิลปะครั้งนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินร่วมสมัยของญี่ปุ่นและของไทยได้แสดงผลงานร่วมกันเป็นครั้งแรก การแสดงครั้งนี้จะเป็นการนำไปสู่การแสดงศิลปะของญี่ปุ่นกับศิลปะของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ศิลปินแนวตลาดควรยกย่องหรือเหยียบย่ำ

ศิลปินแนวตลาด ควรยกย่องหรือเหยียบย่ำ โดย อำนาจ เย็นสบาย ในความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยที่มีมาโดยตลอดนั้น หากเราจะลองเพ่งมองไปยังคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ เราก็จะพบการดำรงชีวิต แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ต่างล้วนมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสภาพความผันแปรของสังคมมาโดยตลอด และท่ามกลางความผันแปรนั้น คนกลุ่มนี้หรือศิลปินกลุ่มนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันเองในรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย

ARTIST AND ARTIST

โดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ สุวรรณ เมธาพิสิฐ นำเสนอผลงานศิลปะล่าสุด ” ARTIST AND ARTIST” เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากสูจิบัตรสุวรรณได้แถลงว่า สำหรับเขาแล้วงานศิลปะคือความรู้สึก หรือความคิดของศิลปินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์การเห็น ด้วยวัยประมาณ 40 สุวรรณจึงมีประสบการณ์การเห็น (และอื่นๆ) ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อ

ศีลธรรม จริยธรรม ในงานศิลปะและศิลปิน

ศีลธรรม จริยธรรม ในงานศิลปะและศิลปิน โดย กำจร สุนพงษ์ศรี เมื่อราว 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิด นักเขียนคนสำคัญได้จุดประกายประเด็นเป้าหมายสูงสุดของงานศิลปะอยู่ที่ใด เขาได้เสนอศิลปะเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน และเพื่อชนชั้นกรรมาชีพอย่างแหลมคมก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงต่อวงการศิลปะอย่างขนานใหญ่

การสั่นคลอนกลุ่มผู้มั่นในอำนาจ

การสั่นคลอนกลุ่มผู้มั่นในอำนาจ : การวิจัยศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย นอรา เทย์เลอร์ เมื่อเร็วๆนี้ ฉันเพิ่งจะเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย เมืองซานฟานซิสโก จุดประสงค์ของการสัมมนาคราวนี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถาบันทางศิลปะทั้งหลายเห็นความสำคัญในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของเอเชียขึ้นในหอศิลป์ของสถาบันเหล่านั้น

อวสานของประวัติศาสตร์ศิลป์

อวสานของประวัติศาสตร์ศิลป์ โดย ฮันส์ เบลทิง เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วถึงอวสานของประวัติศาสตร์ศิลป์ อวสานของทั้งศิลปะและวิชาการการศึกษาทางศิลปะ กระนั้นทุกครั้งที่อวสานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาถึงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ