การศึกษาผ้าโบราณจากประเทศลาว

สมาคมผ้าไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร อุทิศการทำงานเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์คุณค่าของผ้าทอ โดยเน้นการศึกษาผ้าทอของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ทางสมาคมมีความยินดีเปิดรับผู้ที่มีความสนใจร่วมเป็นสมาชิก โดยสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมผ้าไทยได้ที่เว็บไซต์www.thaitextilesociety.org

และทางสมาคมผ้าไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มุมนักสะสม” ที่นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งทอจากประเทศลาว ประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีวัฒนธรรมสิ่งทอที่พิเศษแตกต่างกันไป  ภายในงานนี้ คุณอุดม เหรียญตระกูล จะนำเสนอสิ่งทอที่น่าสนใจ และพบได้ยากจากประเทศลาว โดยเน้นสิ่งทอของชาวภูไททั้งที่อยู่ในประเทศลาวและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีชาวภูไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

คุณอุดม จะทำการเปรียบเทียบผ้าเหล่านั้นกับผ้าของชาวไท และไทลื้อ กับกลุ่มชนอื่นๆที่อาศัยอยู่บริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง   สิ่งทอที่จะนำมาเสนอนี้จะรวมไปถึงผ้าสไบที่เป็นเครื่องหมายของคนลาว ผ้าพิธีสำคัญ และผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งทอทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 50 ปี ถึง 150 ปี

กำหนดการ
วัน :  เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เวลา :10.30 น.
สถานที่ : ณ ร้านมายา (ร้านค้าสิ่งทอโบราณ) ศูนย์การค้าพารากอน ชั้น 4
ราคา: 200 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมผ้าไทย และ 300 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป
ติดต่อ : น้ำตาล สกุลสิงห์ดุสิต
บริษัท ทีคิวพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 02 260-5820 ต่อ 124 โทรสาร 02 260-5847/8 อีเมล์ namtarn@tqpr.com

 

 

You may also like...