Musée Picasso

พิพิธภัณฑ์ปิกาสโซ Musée ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลของเมืองอองทีฟ ห่างจากเมืองคานส์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณครึ่งชั่วโมง โดยใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเล เป็นถนนแบบ One Way

ระหว่างทางจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงบ้านเรือนแบบฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ริมทะเลตลอดเส้นทาง ลักษณะของตัวพิพิธภัณฑ์เป็นปราสาทสีขาวสูงตระหง่านมีธงชาติฝรั่งเศสอยู่บนยอดปราสาท บริเวณริมถนนจะมีที่จอดรถที่ค่อนข้างหนาแน่น ผู้ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องหาที่จอดรถบริเวณนนี้

ก่อนจะถึงทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อ Les Vieux Murs ภายนอกจะดูเรียบๆแต่ภายในร้านมีการตกแต่งสวยงาม เราสามารถเดินจากถนนด้านหน้าร้านนี้เข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะมีป้ายชี้บอกตลอดทาง หรือจะเข้าจากถนนอีกด้านหนึ่งคือถนนทางด้านหลังซึ่งจะมีร้านขายอาหาร และตลาดขายผลงานศิลปะขนาดย่อมๆอยู่ด้วย

พิพิธภัณฑ์ปิกาสโซ มีลักษณะของตัวอาคารเป็นทรงปราสาทสร้างขึ้นในสมัยโรมัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี 2 ชั้น คือ ชั้นล่าง (Base) ชั้นที่ 1 (ชั้นลอย) และชั้นที่ 2 พื้นที่จัดแสดงนั้นเป็นนิทรรศการถาวรทั้งหมด โดยจัดแสดงผลงานของปิกาสโซ และศิลปินต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองขึ้นที่เมืองอองทรีฟแห่งนี้ อาทิ ชั้นที่ 1 จัดแสดงงานผลงานของ hanshartung (T 1985-H40, 1985 Acryliquesur toile) ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงใหญ่ จัดแสดงงานของศิลปินหลายท่าน เช่น

Nicolas destael (Composition, 1948 Encre de Chine Surpapier),  Balthus  (La Vallee de I’Yonne, 1957 Huile sur toile) Jean-Michel Atlan (Totem, vers 1957 Determpe gouache et fusain sur carton bistre), Jean Fautrier (Fond vert, 1959 Huile sur toile), Joseph Sima (Terres, 1962 Huile sur toile) Fernand Leger (Composition a l’aloes n1, 1935 Huile sur toile) AntoniTapies (A et T a l’envers, 1982 Technique mixte) John Sundkvist (Sans titre, 2000 Gouache surpapier) Denis Castellas (Sans titre, 1998Huile sur toile) Pascal Pinaud (Sans titre, septembre 1998 Peinture en spray, peintureglycerophtalique et papier adhesive surpapier) Craig Fisher (painting not yet titled, 1998 Acryliquesur toile brute) Sarkis (Icone, 2003 Miroir et huile) Cesar (Les Marionnettes, 1955 Trois sculptures en fersoude) Pierrette Bloch (Sans titre, 2000 Encre de chine surpapier Vinci) Eduardo Chillida (Lurra G 230, 1991 Sculpture Terre Chamottee) Robert Malaval (Sang viennois, 1974 Acrylique et paillettessur toile) Niki de Saint-Phalle (Serdent, 1972 Polyester polychrome) Arman (2×1/2=1, 1972 Violon et etui de violonsurbeton) Raymond Hains
(Tole, 1963 Affichesdechireessurtole)

ส่วนชั้นที่ 3 จัดแสดงงานของปิกาสโซ โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดลายเส้น ภาพถ่ายและประติมากรรมแบบต่างๆผลงานที่สำคัญเช่น Condor, 1947-1948 ผลงาน Le Joie de vivre, 1946 Ripolinsur fibrocement ผลงาน Satyrefaune et Centaeerautrident, 1946 ผลงาน Le Gobeurd’oursins 22 octobre 1946 Ripolin et fusainsur toilereutilisee เป็นต้น

ในด้านการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ปิกาสโซมีผู้เข้าชมมากกว่าปีละ1 แสนคน ซึ่งจะมีผู้เข้าชมมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) โดยเก็บค่าเข้าชมในอัตราคนละ 6 ยูโร มีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภํณฑ์ประมาณ 10 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ออกบัตรและประชาสัมพันธ์ประจำเคาน์เตอร์ 3 คน ส่วนอีก 7 คน เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตามห้องของแต่ละชั้น เพื่อดูแลและให้คำแนะนำในการชม และห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบป้องกันอัคคีภัย มีลิฟท์โดยสารทั้งผู้โดยสารปกติและผู้พิการ

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม แบ่งเป็น 2 ช่วง
1. ช่วงระหว่างวันที่ 16 เดือนกันยายน – 14 เดือนมิถุนายน เปิด 10.00 น.- 12.00 น. และ 14.00 น.- 18.00 น.
2. ช่วงระหว่างวันที่ 25 เดือนมิถุนายน – 15 เดือนกันยายน เปิด 10.00 น. – 18.00 น.

You may also like...