ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส

กล่าวโดยสรุปแล้วนิทรรศการ “ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส” ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นวิวัฒนาการของการเดินทางของทุกสิ่งทุกอย่าง ทางการเปลี่ยนแปลงอันต่อเนื่องอย่างไม่รู้สิ้นสุดของ “ความในใจใต้สำนึก” ในแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสุนทรียศาสตร์ซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

เพราะเหตุผลในการดำรงอยู่ของมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่อาจกำหนดกะเกณฑ์ได้เป็นการเปิดเผย(Revelation) การปรากฏออกของสิ่งทั้งหมดที่กำลังเป็นไปในรูปของ กระแสอันไม่รู้สิ้นสุดแบบพหุภาวะ(Plurality)ของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้อวกาศอันไร้ขอบเขตและกาลเวลาที่เป็นอนันต์ ส่อแสดงถึงสภาพไม่รู้สิ้นสุดของ สิ่งจำกัดอันหลากหลายนั้นเองดังคำกล่าวของศิลปินท่านหนึ่งในยุค“Impressionism” คือ Vincent Van Gogh ที่ว่า “When things are presented and the manner of presentation agreed, then things have style and quality.” (เมื่อสิ่งนั้นถูกนำเสนอ อีกทั้งมาดแห่งการนำเสนอนั้นสมทบด้วย สิ่งนั้นย่อมพรั่งพร้อมด้วยแบบฉบับและคุณภาพ)ในที่ที่ทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันได้อย่างงดงาม

วันที่ : 9 – 23 ธันวาคม 2555
สถานที่ : วี 64 อาร์ท แกลเลอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.v64artstudio.com

 

You may also like...