พิพิธภัณฑ์เรือไทย

บ้านทรงไทยสองชั้นเมืองกรุงเก่า ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรือไทยในบริเวณบ้านหลังใหญ่แวดล้อมด้วยร่มไม้ใหญ่น้อยและสระน้ำใส มีเรือพายขนาดย่อส่วนผูกกับท่าน้ำ สื่อความหมายถึงชีวิตที่ผูกพันและรักในเรือไทยอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา เป็นชาวกรุงเก่าที่มีชีวิตอยู่กับน้ำ คลุกคลีกับเรือ และมีบ้านอยูริมแม่น้ำ จึงมีความรักและคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ท่านพบเห็นและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึง ภูมิปัญญา ของชาวบ้าน ตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นครู ที่โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๕oo

“สมัยก่อนนครสวรรค์ อยุธยา เลาหน้าน้ำจะสวยมาก น้ำท่วมทุ่ง ทุ่งนาจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำ ต้นข้าวเขียวขจี มีเรือพายแล่น สมัยเด็กๆจะลงเรือไปตกปลา หาปลาตามทุ่งคลุกคลีกินนอนอยู่ที่นั่น”

“ผมเริ่มทำเรือจำลองตั้งแต่เริ่มรับราชการ แรกทีเดียวทำให้โรงเรียน สอนเด็กไปด้วย ทำไปด้วย ตอนหลังมาคิดว่าจะเกษียณพ้นหน้าที่ราชการ และคนที่จะรักและหวงแหนผลงานจะหายาก เลยคิดว่าจะเสียสละ ขายนามาเพื่อปลูกบ้านให้เรืออยู่”

ท่านจึงทำพิพิธภัณฑ์ขึ้น เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยจิตวิญญาณที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งยังได้เป็นอาจารย์ผู้สอน วิชาออกแบบ เขียนแบบ และการต่อเรือ มาตลอดชีวิตที่รับราชการ ณ โรงเรียนช่างต่อเรือ ( ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ จนถึงเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้เล็งเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การคมนาคมและการขนส่งของประเทศ จะทำให้การใช้เรือในอนาคตน่าจะน้อยลง และไม้ที่เป็นวัสดุหลักในการต่อเรือจะหมดไปอนุชนรุ่นหลังจะไม่รู้จักเรือไทย และเรือพื้นบ้าน ท่านจึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทยขึ้น ณ บ้านพักในยุคแรก เพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเรือไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาจารย์ได้เสียสละเงินบำนาญ และเงินที่ได้จากการขายที่นา สองไร่ในจังหวัดปทุมธานี มาก่อสร้างบริเวณบ้านพักเพิ่มเติมให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือไทย นอกจากนี้ ท่านยังได้เขียนหนังสือ “เรือไทย” ขึ้นหนึ่งชุด จำนวน ๔ เล่ม เพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรือไทยประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่จะให้พิพิธภัณฑ์เรือไทย เป็น “แหล่งเรียนรู้เรื่องเรือไทย” “The Center for Thai Boat Knowledge” อย่างแท้จริง

วันนี้ ณ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ซอยขาวมาลา ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านทรงไทยขนาดใหญ่ไม้สักฝาเฟี้ยม ชั้นล่างจัดแสดงเรือจำลองต่างๆ เรือพระราชพิธี เครื่องมือโบราณที่ใช้ในการต่อเรือ หนังสือค้นคว้าและเอกสารเกี่ยวกับเรือ ภายในบริเวณบ้านมีเรือโบราณของจริงอีกนับสิบลำ ปัจจุบันมีผลงานนับร้อยลำ เปิดให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ทุกวันในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

พิพิธภัณฑ์เรือไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๑ ซอยบางเอียน ๘(ขาวมาลา) ถนน บางเอียน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓ooo
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 035-241-195
อีเมล : tuangpor@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://thaiboatmuseum.com/

การเดินทาง :
พิพิธภัณฑ์เรือไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ ๑ ซอย บางเอียน๘ ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ถ้าท่านมาเป็นหมู่คณะ ขอแนะนำเส้นทางที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้เส้นทางเข้าเมือง จาก ถนนโรจนะ ข้ามแม่น้ำป่าสักที่สะพานสมเด็จพระนเรศวรตรงถึงสี่แยกที่สอง ให้เลี้ยวขวา โปรดสังเกต ปั้มน้ำมัน ปตท. ทางขวา.ที่สี่แยกนี้ เข้าสู่ถนนชีกุน ตรงมาผ่านโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทางด้านซ้าย เข้าสู่วงเวียน ซึ่งมีน้ำพุ ประดับรูปปั้นกลุ่มนางมโนราห์และราชสีห์ที่สวยงามที่สุดของจังหวัด ตรงมาถึงสามแยกองค์การ โทรศํพท์ ให้ผ่านมาประมาณหนึ่งร้อยเมตร จะถึงสามแยก ด้านหลังขององค์การโทรศัพท์ ให้เลี้ยวขวาที่แยกนี้เข้าสู่ถนนหอรัตนไชย สังเกตว่าที่สามแยกจะอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุ วิ่งมาตามถนน ประมาณห้าร้อยเมตร จะถึงสี่แยก และผ่านสี่แยก ตรงมาประมาณ ห้าสิบเมตร มองทางด้านขวาจะเห็นป้ายพิพิธภัณฑ์เรือไทย อาคารทรงไทย สองชั้น หลังคาสีหมากสุก ท่านสามารถจอดรถได้ที่ริมถนนหอรัตนไชย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทั้งสองฝั่ง

 

You may also like...