อักขระ

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล นำเสนอนิทรรศการ “อักขระ” ผลงานจิตรกรรมนามธรรมของศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2551

ในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาในเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้องค์ประกอบอันเรียบง่ายของทัศนธาตุพื้นฐานอันได้แก่ “จุด” และ “เส้น” ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวอักษรร้อยเรียงเรื่องราวผ่านกระบวนการการใช้สี แสดงให้เห็นถึงความงดงามจากสัจธรรมของจิตรกรรมที่เรียบง่ายและได้รับการตัดทอนอย่างบริสุทธิ์

นิทรรศการ : “อักขระ”
ศิลปิน :  อิทธิพล ตั้งโฉลก
วันที่ : 22 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
ติดต่อโทร :  02-422-2092
แฟกซ์: 02-422-2091
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...