WHAT I DON’T KNOW THAT I KNOW

H Gallery กรุงเทพ ยินดีเสนอนิทรรศการเดี่ยวของ เถกิง พัฒโนภาษ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สอง ในกรุงเทพ หลังจากว่างเว้นไปแสดงงานและสร้างงาน หลายแห่งในต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้ง นิวยอร์ค และ สิงคโปร์

What I Don’t Know That I Know (ที่ฉันไม่รู้ ว่าฉันรู้) นำเสนอเส้นทางใหม่ของเถกิง ที่ยังโยงใยกับเรื่องในประติมากรรมที่เขาทำมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องภาพฝันอันอุปมาถึงโพรงภายในกายคน. งานชุดใหม่เป็นจิตรกรรมที่อัดแน่นไปด้วยรูปคุ้นตา (motif) ที่เบียดตัวอยู่เหนือพื้นผิวขรุขระและขุ่นสลัว. ความเป็นวัตถุถูกใช้ให้ขยับไหวไปกับของภาพเลือนหลอน ซึ่งนับเป็นกระบวนคิดทางเดียวกันกับการสร้างภาพลวงตาในประติมากรรมของเถกิง ส่วนที่ขยับแยกออกไปคือ การใช้รูปคุ้นตา ที่ผุดขึ้นมาจากภาพที่พบเจอจนเจนตา. ทั้งเหนือจริงแบบละเมียด ทั้งเสียดสีการเมืองแบบเนียนๆ ทั้งความหมอกมัว-การก่อตัว-เรื่องล่อใจ ในภาพเขียนเหล่านี้ ล้วนชี้ไปสู่โพรงมืดกำกวม สวมแนบอยู่กับวัฒนธรรมภาพที่เกลื่อนอยู่รอบตัวเราทุกคน

ชื่อของนิทรรศการนี้ชวนให้คนดูใคร่ครวญความไม่แน่นอน What I Don’t Know That I Know (ที่ฉันไม่รู้ ว่าฉันรู้) เถกิงสานต่อการก่อกวนความยึดมั่นของคนดูที่มีต่อร่างกายของตนเอง ผ่านกลไกลวงตาในประติมากรรม ที่ทำให้คนดูรู้สึกถึงความไร้แก่นสาร และหลอนยิ่งขึ้นด้วยการล้อเล่นกับขนาดและสเปซ. ส่วนงานชุดใหม่ พุ่งประเด็นออกนอกกายไปสำรวจสัญญะและเครื่องหมายที่เห็นกันจนเจนตา แปรมาเป็นภาพที่ให้ผลพอๆกัน. ทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมของเถกิง กระตุ้นคนดูให้ไม่มั่นใจ ว่าตัวตนและภาพของตัวตน นั้นมีอยู่จริง และยิ่งไม่จริง เมื่อผนวกกับภาพจากจินตนาการ ตำนาน ความฝันเฟื่อง และวัฒนธรรมความเชื่อนานา

เถกิง พัฒโนภาษ (เกิด 2508) ทำงานในกรุงเทพ. เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, University of Wales, Cardiff, และ ทำวิจัยจนสำเร็จปริญญาเอกสาขา fine art จาก Cheltenham & Gloucester CHE ประเทศอังกฤษ, นิทรรศการเดี่ยวที่ผ่านมา : Compulsive Orders (2011) ที่ Tally Beck Contemporary ในนิวยอร์ค, Permanent Flux (2009) ที่ GMT+7 ใน บรัสเซลส์, และ Interior Horizons (2008) ที่ Catherine Schubert Fine Art กรุงเทพ. งานอินสตอลเลชั่นล่าสุด ชื่อ GAP the Mind (2012) ได้รับทุนให้จัดสร้างเพื่อแสดงในเทศกาล i Light Marina Bay 2012 ในสิงคโปร์; นิทรรศการกลุ่ม: Gentle Matter (2013) ที่ Richard Koh Fine Arts, สิงคโปร์, Dialogues (2011) ที่ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร, Unspeaking Engagements (2010) ที่ Lanchester Gallery, Coventry School of Art and Design, Coventry, อังกฤษ, From Surface to Origin: JOURNEYS THROUGH RECENT ART FROM INDIA AND THAILAND (2008) ที่ Gallery Soulflower กรุงเทพ, The Place & the Plate, in La Fête 2007 (The French Cultural Festival in Bangkok), ที่ the Jim Thompson Art Center, กรุงเทพ, และ Prana: Art, Light, Space (2007) ที่ หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ : WHAT I DON’T KNOW THAT I KNOW (ที่ฉันไม่รู้ ว่าฉันรู้)
ศิลปิน : เถกิง พัฒโนภาษ
วันที่ : 31 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2556
สถานที่ : H GALLERY BANGKOK 201 สาทร ซอย 12
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 085-021-5508
อีเมล : HGALLERYTHAILAND@GMAIL.COM
เว็บไซต์ : HGALLERYBKK.COM, www.betakerng.com

You may also like...