คุยไป-ทำไป

Many Cuts Art Space ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะวาดสดโดยศิลปินเพื่อชีวิต พิทักษ์ ปิยะพงษ์ และศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมวาดและคุยกับเขาตลอดนิทรรศการ 16 ตุลา – 18 พฤศจิกายน 2561

ตลอด ๔๔ ปีของการทำงานศิลปะมีการแสดงงานนิทรรศการร่วมกับกลุ่มศิลปินกรุงเทพและศิลปินอิสระ ทั้งในและนอกประเทศมากมายทั้งด้านการออกแบบโฆษณาให้กับบริษัทต่างๆ งานจิตรกรรม การสร้างสรรค์ผลงานแบบ Expressionist , Abstract และ Semi-Abstract ซึ่งเป็นประเภทงานที่ชอบเป้นการส่วนตัว เนื่องจากได้เห็นพลังทางอารมณ์และความคิดของเขา ผ่านการตวัด กรีด ปาด ป้าย สะบัดพู่กัน และความหลากหลายของสี ภาพที่ซ่อนเรื่องเหล่านี้มีพลังเสมอมา พิทักษ์ ปิยะพงษ์ จะตื่นมาออกแบบงานตั้งแต่เช้าตรู่ รวมทั้งสร้างสรรค์บทกวีและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ พอสว่างก็เริ่มทำงานวาดภาพไปจนถึงเที่ยงวัน หากยังมีอารมณ์ต่อเนื่องก็จะวาดภาพต่อหรือออกไปพบปะเล่นหมากรุกกับชาวบ้านในชุมชน

“สำหรับผมแล้ว ศิลปะต้องอิสระเพราะสะท้อนมนุษย์ พอใจไป ก็สะบัดแปรงไปเลย การทำงานศิลปะเพื่อสังคมเป็นงานที่ต้องเอาชีวิตและหัวใจทำอยู่แล้ว และศิลปะต้องกว้างกว่า ไพศาลกว่า ต้องไม่ยอมจำนนต่อกรอบเพราะเรารับใช้ประชาชนและสังคมส่วนใหญ่”

ความอิสระทางความคิดของพิทักษ์ ปิยะพงษ์ การสร้างสรรค์งานอันทรงพลัง เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้ชมและการเล่าเรื่องของบริบทสังคมในยุคสมัยต่างๆนี่คือการตกผลึกทางความคิดที่แสนคมคายและสะบัดออกมาให้เป็นภาพวาดที่ชวนคิดมาตลอด
เกี่ยวกับศิลปิน
พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ศิลปินเพื่อประชาธิปไตย ๑๔ ตุล า เกิดเมื่อวันที ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน อาศัยอยู่ที่ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาโรงเรียน “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยบางแสนและวิทยาลัยเพาะช่าง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕o๕

ปัจจุบัน ประกอบอาชีพศิลปินอิสระ และสอนศิลปะให้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบทโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้สมาคมสร้างสรรค์ศิลปินน้อย ได้รับรางวัลมนัส เศียรสิงห์“แดง” ศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่น ทางด้านสันติภาพประชาธิปไตย (๒๕๔๙) ประวัติการแสดงงาน แสดงงานศิลปะร่วมกับ ศิลปินญีปุ่น เมืองเกียวโต (๒๕๒๖)

นิทรรศการศิลปะสร้างสานตํา นานศิลป์ ๒๐ ปีแนวร่วมศิลปินแห่ง ประเทศไทย ศูน ย์การ ประชุม แห่งชาติสิริกิติ กรุงเทพฯ (๒๕๓๗) นิทรรศการศิลปกรรม ๕๐ ปี สันติภาพไทย “วาดหลังสันติภาพเพื่อสันติสุข” สถาบันปรีดีพนมยงค์ กรุง เทพฯ (๒๕๓๘) นิทรรศการศิลปกรรม ๖๕ ปี ประชาธิปไตย สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ (๒๕๔๐)นิทรรศการภาพศิลปะคัทเอาท์ก ารเมืองเดือนตุลา อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุล ากรุงเทพฯ (๒๕๔๖) นิทรรศการศิลปะกับ สันติภาพ ๖๐ ปีสันติภาพไทยสันติภาพโลก สถาบันปรีดีพนมยงค์ กรุงเทพฯ (๒๕๔๘) เป็นต้น

นิทรรศการ : คุยไป-ทำไป
ศิลปิน : พิทักษ์ ปิยะพงษ์
วันที่ : 16 ตุลาคม – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สถานที่ : MANY CUTS ART SPACE
ที่อยู่ : 1357 ถนนเทพคุณกร ตํา บลหน้าเมือง อํา เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (เวลาทําการ พุธ – อาทิตย์, 10.30 – 19.30 น.)
อีเมล : manycuts.artspace@gmail.com
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/manycuts.artspace
โทรศัพท์ : 082-0124-769, 089-859-2292

MANY CUTS ART SPACE ที่อยู่ : 1357 ถนนเทพคุณกร ตํา บลหน้าเมือง อํา เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อีเมลล์: manycuts.artspace@gmail.com
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/manycuts.artspace
โทรศัพท์ : 082-0124769, 089-8592292

 

You may also like...