นิทรรศการศิลปะการกุศล ศิลปาศรี ครั้งที่ ๓ “ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕”

เนื่องในวโรกาส ฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา มหาราชา แล ครบรอบ ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ กลุ่มศิลปิน ศิลปาศรี ซาวบซึ้งในพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสาสรถ พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระทัย ที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา จึงได้จัดทำโครงการ นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ ศิลปาศรี ครั้งที่ ๓ “ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕”


โดยเป็นผลงานศิลปะเพื่อสื่อความหมายถึงการอยู่ร่วมกันของ มนุษย์ ป่า พืช สัตว์ และมวลสารต่างๆอย่างสันติสุข มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสังคม ป่าไม้และสายน้ำ

นิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส จิตรกร ประติมากรชั้นนำกว่า ๘o ท่าน นำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้ที่รักศิลปะ และนักสะสม ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาทำนุบำรุงศานสถาน การศึกษาผู้ยากไร้ ภายใต้ความรักงานศิลปะ โดยใช้การจัดการแบบมืออาชีพ

นิทรรศการ : ศิลปะการกุศล ศิลปาศรี ครั้งที่ ๓ “ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕”
วันที่ : 23 สิงหาคม 2555-23 กันยายน 2555
สถานที่ : K village กรุงเทพมหานคร

You may also like...