Alex Face

บรรยากาศงาน THE UNDERGROUND ADVENTURE ที่ Artery Gallery เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ผู้คนมากมายหลั่งไหลมาให้กำลังใจ Alex Face  งานนี้ได้ท่านอภินันท์  โปษยานนท์ ให้เกียรติมาเปิดงานนิทรรศการด้วยตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...