พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

ไม่ใช่เรื่องยากเลยหากใครสักคนหนึ่ง ปรารถนาจะสัมผัสพัฒนาการอันยาวนานของวงการทัศนศิลป์ในเมืองไทย เพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้าได้รวบรวมองค์ความรู้อันล้ำค่าจากทุกแขนงของศิลป์แขนงนี้ไว้ในมนต์ขลังของอาคารโบราณอันสง่างาม

หลังจากกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 กระทั่งปี 2517 งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่มีที่เก็บรักษาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยขาดแคลนอาคารสถาน กอปรกับในเวลานั้นมีองค์กรเอกชนจัดตั้งหอแสดงงานศิลปะขึ้น กรมศิลปากรจึงริเริ่มในการจัดสร้างหอศิลป์ขอกรมศิลปากรขึ้นบ้าง

เป็นโอกาสอันดีที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบอาคารโบราณ “โรงกษาปณ์สิทธิการ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2445 ให้กับกรมศิลปากร จึงมีมติให้ใช้เป็นอาคาร “หอศิลป์แห่งชาติ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2520 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในปี 2526

กล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือตัวแทนของความงามทางศิลปะอย่างเห็นภาพประจักษ์ที่สุด ผู้เข้าชมนอกจากจะได้ยลความงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังได้เอมอิ่มกับศิลปวัตถุที่เก็บรักษาไว้ เพื่อบอกเล่าพัฒนาการของวงการทัศนศิลป์ไทย ตั้งแต่ผลงานแนวประเพณี อาทิ ภาพพระบฎโบราณ ภาพจากสมุดข่อยโบราณ ภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังอายุนับร้อยๆปี เรื่อยมาจนถึงยุคของการพัฒนาอารยธรรม ก็ยังมีผลงานของศิลปินเช่น ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสาอัยยิกาเจ้า ผลงานของพระสรลักษณ์ลิขิต ในรัชกาลที่ 5 จนถึงผลงานร่วมสมัยของปรมาจารย์ทางศิลปะเช่น ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, อาจารย์เขียน ยิ้มสิริ, อาจารย์มีเซียม ยิปอินซอย, อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ยังมีห้องแสดงนิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนิทรรศการ คราวละ เดือน

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

ถนนเจ้าฟ้า (ตรงข้ามสนามหลวง เชิงสะพานป่นเกล้าฝั่งพระนคร) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel : 02-282-2640, 02-282-2639, 02-281-2224

Fax : 02-282-2640

Email :–

Website : www.Thailandmuseum.com

Open Hours : เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ – อังคาร

Map : –

******************************

 

 

 

You may also like...