หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จักอย่างดี โดยทำหน้าที่เป็นที่พำนักของศาสตร์ศิลปะระดับท้องถิ่นและนานาชาติของกรุงเทพ พร้อมทั้งเป็นชุมชนทางวัฒนธรรม ดังนั้นชื่อเสียงของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันในฐานะที่เป็นสถานที่ที่หล่อหลอม สร้างปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนหัวข้อสนทนาจึงได้กระจายอย่างรวดเร็ว

กิจกรรมต่างๆ ที่ทางหอศิลป์ฯ ได้จัดขึ้นร่วมกับงานแสดงมากมายนั้นประกอบไปด้วย งานจัดเลี้ยง งานสำคัญต่างๆ งานสัมมนา งานบรรยายหัวข้อวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

ซอยเกษมสันต์ 2 บนถนนพระราม 1  ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ

Tel : –

Fax : –

Email : –

Website : –

Open Hours : เวลาเปิด: 9.00 น. – 17.oo น. ทุกวัน  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 100 บาท นักเรียนนักศึกษา 50 บาท

Map : http://www.jimthompsonhouse.com/thai/visitor/btsmap.asp

******************************

EXHIBITION


Exhibition : ร่องรอย (TRACES)

Artist :  โฮ ซือ เงียน Ho Tzu Nyen (สิงคโปร์), โม สาท Moe Satt (พม่า), ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล (ไทย), เหงียน ชิง ที Nguyen Trinh Thi (เวียดนาม), แพตตี้ ชาง และ เดวิด แคลลี่ Patty Chang and David Kelley (ลาว), ฟิลลิปป์ จาบลอง Philip Jablon (ไทย, พม่า, เวียดนาม, ลาว), สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ไทย), วรรณดี รัตนา Vandy Rattana (กัมพูชา) และ วอง ฮอย ชอง Wong Hoy Cheong (มาเลเซีย)

Date : 12 กรกฎาคม -31 ตุลาคม  2555

******************************

You may also like...