นานมีบุ๊คส์จับมือซี ซี เอฟ จัดอบรมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือ

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดงานอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือ” และค่ายนักเรียน “สร้างสรรค์ความคิด เนรนิตกิจกรรมการเรียนรู้จากหนังสือ” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...