คนไทยเริ่มสร้างภาพยนตร์ไทย

คนไทยเริ่มสร้างภาพยนตร์ไทย

เมื่อ “นางสาวสุวรรณ” ออกฉายสู่สาธารณชนในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก เมื่อปี ๒๔๖๖ แล้ว นับจากนั้นมาได้มีเสียงเรียกร้องต้องการจากผู้ชมภาพยนตร์ ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เนืองๆ ว่า อยากให้มีผู้คิดสร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นอีก ล่วงมาจนกระทั่งปลายปี ๒๔๖๙ ต้นรัชกาลที่ ๗ จึงมีคนไทยประกาศจัดสร้างภาพยนตร์ขึ้นเป็นรายแรก

คนไทยคณะนี้มี หลวงสุนทรอัศวราช (จำรัส สรวิสูตร) เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยพรรคพวกเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ พันโทหลวงสารานุประพันธ์ (ขาว ปาจิณพยัคฆ์) พระอภิรักษ์ ราชฤทธิ์ (อำนวย โรจนานนท์) นายพลพันหุ้มเพชร (ไกรวัลย์ จันทรบุพผา) ใช้ชื่อคณะว่า บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทยได้ประกาศแจ้งในหนังสือพิมพ์รายวัน รับสมัครผู้แสดงภาพยนตร์ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งจดหมายสมัครกันเป็นจำนวนมาก แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีทีท่าว่าบริษัทนี้จะเริ่มลงมือถ่ายทำภาพยนตร์สักที ทั้งนี้เพราะยังไม่สามารถตกลงใจได้ว่าจะสร้างเรื่องอะไรดี เวลาผ่านไปสองสามเดือนจนล่วงขึ้นปี ๒๔๗๐

ในระหว่างรีรออยู่นี้เอง ได้มีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งคิดการสร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นบ้างโดยใช้ชื่อว่า กรุงเทพภาพยนตร์บริษัท และประกาศรับสมัครผู้แสดงทางหน้าหนังสือพิมพ์แล้วลงมือถ่ายอย่างเร่งรีบ

คนไทยกลุ่มนี้ประกอบด้วยคณะพี่น้องในตระกูล “วสุวัต” ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงพิมพ์ศรีกรุง และหนังสือพิมพ์รายวัน “ศรีกรุง” เป็นแกนสำคัญ
บุคคลที่เป็นตัวจักรสำคัญในกรุงเทพภาพยนตร์บริษัทคือ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ซึ่งเวลานั้นรับราชการเป็นหัวหน้าช่างถ่ายภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวง หลวงกลฯ เป็นหหึ่งในกลุ่มพี่น้องวสุวัตซึ่งล้วนมีความสนใจในการถ่ายทำภาพยนตร์ และได้เคยฝึกฝนทดลองถ่ายทำภาพยนตร์มาเป็นเวลาสี่ห้าปีแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม กรุงเทพภาพยนตร์บริษัทก็สามารถสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของตนได้สำเร็จ คือภาพยนตร์เรื่อง “โชคสองชั้น” ซึ่งแต่งเรื่องโดย หลวงบุญยมานพพานิช (อรุณ บุณยมานพ) กำกับการแสดงโดย หลวงอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ) ถ่ายภาพโดยหลวงกลการเจนจิต

ผู้แสดงเป็นพระเอกคือ มานพ ประภารักษ์ ซึ่งคัดได้จากผู้สมัคร นางเอกคือ ม.ล.สุดจิตร์ อิศรางกูล นางเอกละครร้องและรำ ลือชื่อขณะนั้น ส่วนผู้ร้ายคือหลวงภรตกรรมโกศลตัวโกงจาก “นางสาวสุวรรณ”

“โชคสองชั้น” ออกฉายสู่สาธรณะชนเป็นครั้งแรกในกรุงเทพเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ปรากฏได้รับการต้อนรับจากมหาชนอย่างคับคั่ง ข้างฝ่ายบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย เมื่อเกิดมีคู่แข่งและคู่แข่งสามารถดัดหน้าสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกโดยคนไทยออกฉายได้ก่อนเสียแล้ว พวกเขาก็มิได้ย่อท้อ ได้ดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์ของตนซึ่งชื่อเรื่องว่า “ไม่คิดเลย” โดยหลวงสุนทรอัศวราชเป็นผู้แต่งเรื่อง และได้จ้าง ขุนปฏิภาค พิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่น) อดีตหวัหน้าช่างถ่ายภาพยนตร์กองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง มาเป็นผู้ถ่ายภาพและกำกับการแสดง ส่วนผู้แสดงล้วนเป็นคณะผู้ร่วมงานและญาติมิตรในบริษัทนั่นเอง

บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทยสามารถสร้าง “ไม่คิดเลย” สำเร็จ และนำออกฉายสู่สาธรณชนเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๗กันยายน ๒๔๗๐

You may also like...