เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 10

พฤศจิกายน – มกราคมนี้ หอศิลปกรุงเทพฯชวนคุณร่วมสนุกไปกับเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 10 พบกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกลุ่มศิลปินทั้งไทยและนานาชาติ ความพิเศษของปีนี้คือการคัดสรรโชว์ที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเมืองกรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงกับนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” (Urban in Progress) ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้

โดย 2 การแสดงสุดพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ “บางกอก บางกรอบ” โดย กลุ่ม Pink Sky Orcas และยังมีการแสดง “ร่วม อัตตา รักษ์” โดย BCB Contemporary Dance Group เข้ามาเติมเต็มโครงการในปีนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

ART IN CRISIS TIME
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

18 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการศิลปะเสวนา: ART IN CRISIS TIME นำเสนอประเด็นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่กำลังเป็นกระแส ขยายองค์ความรู้ และสร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อการปรับตัวตามสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยคุณสามารถรับชมการเสวนานี้ในรูปแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

20 พฤศจิกายนนี้ พบกับ ART IN CRISIS TIME หัวข้อ “BACC E-JOURNAL 2021”

ดำเนินรายการโดย คุณ อดุลญา ฮุนตระกูล บรรณาธิการ BACC E-JOURNAL 2021 และภัณฑารักษ์อิสระ

วิทยากรรับเชิญ: คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ หนึ่งในนักเขียน E-JOURNAL 2021 และ ดร.ให้แสง ชวนะลิขิกร ผู้อำนวยการโครงการ CU Art4C ภัณฑารักษ์อิสระ/อาจารย์ และหนึ่งในนักเขียน E-JOURNAL 2021

*ชมเสวนาออนไลน์ ART IN CRISIS TIME ได้ทาง Facebook Fanpage: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “Reflection”
โดย ชญานิน กวางแก้ว และอารดา เคนผาพงศ์
3-28 พฤศจิกายน 2564 People’s Gallery ห้อง P1-P2

นิทรรศการ Reflection โดย 2 ศิลปิน นำเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางศิลปะเฉพาะตัว สะท้อนแนวความคิดจากการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ระหว่างตัวเราและสิ่งรอบตัว ทุกสรรพสิ่งการดำรงอยู่ย่อมอยู่บนพื้นฐานของ “เหตุ” และ “ผล” เพราะ “ธรรมชาติและชีวิต ล้วนคือแสงสะท้อนซึ่งกันและกัน” เปรียบดั่งไม่มีเงาไหนเกิดได้โดยปราศจากแสง

นิทรรศการ รูปร่าง – ที่ว่าง

โดย ทวี ตั้งมงคลวณิช

3-28 พฤศจิกายน 2564 People’s Gallery ห้อง P3

นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวทางทัศนะธาตุเส้น แสง เงา มิติ ฯลฯ ของเสาคอนกรีต เหล็ก ซากวัสดุก่อสร้างที่ถูกทิ้งตามที่ต่างๆที่สามารถพบเจอในชีวิตประจำวัน ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบเห็นเกิดเป็นจินตนาการความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหมือนจริงที่ผ่านกระบวนการลดทอน ตัดทอน รูปทรง สี รวมถึงจัดวางองค์ประกอบใหม่ตามต้องการ เน้นความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนในการเข้าใจชิ้นงาน จนเกิดเป็นผลงานสมจริงกึ่งนามธรรม

 

 

 

PIMONPUN LITTIBOONCHAI
Media and Public Relations Dept.
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE (BACC)
T 02 214 6630-8
F 02 241 6639

You may also like...