PEOPLE ON SUNDAY

“PEOPLE ON SUNDAY” (2562) เป็นการตีความ บทสนทนาโต้ตอบ และสาส์นแสดงความนับถือต่อภาพยนตร์บุกเบิกจากประเทศเยอรมันเรื่อง “Menshen Am Sonntag” (2473) หรือ “ผู้คนในวันอาทิตย์” โดย “PEOPLE ON SUNDAY” (2562) ได้นำภาพยนตร์ต้นฉบับดังกล่าวกลับมาตีความใหม่ผ่านบริบทที่แตกต่างจากเดิม ทั้งยุคสมัย ภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพในการทำงาน

สิ่งที่ทำให้ศิลปินสนใจที่จะกลับมาตีความภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ฉากวันหยุดและการใช้เวลาว่างของนักแสดง ในมุมมองของศิลปิน ถึงแม้ว่านักแสดงจะกำลังใช้เวลาว่างในวันหยุด แต่การแสดงภาพของตนเองต่อหน้ากล้องถ่ายภาพยนตร์กลับสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วพวกเขาล้วนกำลังทำงานอยู่ จากมุมมองดังกล่าว ศิลปินจึงต้องการตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างการทำงานกับการไม่ทำงาน หรือระหว่างการแสดงกับการไม่แสดง รวมทั้งต้องการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างภาพแทนของ “เวลาว่าง” ถึงจริยธรรมในการทำงานร่วมสมัย ถึงแรงงานเชิงการรับรู้ (cognitive labour) และถึงความย้อนแย้งระหว่างการควบคุมกับอิสรภาพ ผ่านกรอบของภาพยนตร์

ตุลพบ แสนเจริญ (เกิด พ.ศ.2529) มีความสนใจในปฏิบัติการทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเชิงการรับรู้ แรงงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน (free labour) การผลิตสร้างของอัตวิสัย การรับรู้ต่อเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านมุมมองหลังยุคอาณานิคม ความย้อนแย้งที่พัวพันการควบคุมและอิสรภาพเข้าด้วยกัน รวมทั้งสุนทรียศาสตร์และการเมืองของการผลิตภาพ ทั้งในเชิงจินตภาพและเชิงกายภาพ ผลงานที่ผ่านมาของตุลพบกล่าวถึงภาวะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ถูกนำเสนอในภาพแทน และสิ่งที่ไม่ถูกนำเสนอ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีบทบาทในการสร้างและควบคุมความหมาย ทั้งในเชิงสุนทรียะ เชิงความรู้สึก และในเชิงความเป็นเหตุเป็นผล ทั้งยังมีบทบาทในการตีความล่วงหน้า การทำให้เป็นหนึ่งเดียว และการชะล้าง ต่อความเข้าใจของบุคคลต่อภาพและเนื้อหาที่ภาพยนตร์นำเสนอ

“PEOPLE ON SUNDAY” (2562) โดย ตุลพบ แสนเจริญ ได้รับคัดเลือกให้ไปฉายใน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดาม (IFFR) ครั้งที่ 49 ในประเภท Bright Future : Bright Future Short ซึ่งเทศกาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ >> ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับตัวนิทรรศการ “PEOPLE ON SUNDAY” จะจัดแสดงอยู่ที่ 100 ต้นสน แกลลอรี่

โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 26 เมษายน 2563 ทุกวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 19:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@100tonsongallery.com

หรือ โทร.02-010-5813

100 Tonson Gallery <info@100tonsongallery.com>

You may also like...