มายา

นิทรรศการ มายา โดย แทน โฆษิตพิพัฒน์ นำเสนอผลงานจิตรกรรม ผลงานวาดเส้น และสื่อผสมจัดวางวิดีโออาร์ต ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง และความเป็นจริงในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งความสอดคล้องและย้อนแย้งกันตลอดเวลา

เมื่อความจริงที่เรามองเห็นผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับความเป็นจริงของชีวิต เปิดเผยให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของผู้คนที่เพียรนำเสนอหรือหาพื้นที่แสดงตัวตนของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความจริงและความลวง จึงผสมผสานกันจนกลายเป็น “มายา” ที่เราต่างเวียนว่ายอยู่ในวังวนเดียวกัน

นิทรรศการ : มายา
ศิลปิน : แทน โฆษิตพิพัฒน์
วันที่ : 3 – 14 ตุลาคม 2562
สถานที่ : Bowen Hall, ล้ง 1919
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook: lhong1919

 

Exhibition : Maya
Artist : Tan Kositpipat
Date : October 3 – 14, 2019
At : Bowen Hall, Lhong 1919
Contact Facebook: lhong1919

 

info art <vartinfo@gmail.com>

You may also like...