Faith notes

ความศรัทธา ที่มีต่อสิ่งที่เป็นรูปเคารพหรือธรรมชาติรอบตัวเราและความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ส่งผลให้มนุษย์แสดงออกมา เพื่อเดินทางเข้าหา ความดี

สิ่งนี้มีผลทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้มนุษย์สำนึกดี อยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอน มีศีล สมาธิ ปัญญา มีธรรมชาติเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างสรรค์ มีความรักแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ร่วมกัน มีมงคลในชีวิต มีความเป็นคนดีในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวและเพื่อนร่วมโลกอย่างผาสุก
บรรจบ ปูธิปิน

ขัวศิลปะ เชียงราย ภูมิใจเสนอ นิทรรศการศิลปกรรมของ บรรจบ ปูธิปิน ในชื่อนิทรรศการ Faith notes : บันทึกความศรัทธา พิธีเปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558 เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีโดยคุณธนาคม เหล่าธนกิจ ณ ขัวศิลปะ เชียงราย พร้อมร่วมรับ “เหรียญแห่งความศรัทธา รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงผนวช พ.ศ 2416” ไว้เป็นสิริมงคลได้ ในวันเปิดงานนิทรรศการ (มีจำนวนจำกัด)

บรรจบ ปูธิปิน ศิลปินชาวเชียงราย นักออกแบบโฆษณา ที่มีความหลงใหลและมีฝีมือในการวาดเส้น ทั้งดินสอดำ ถ่านหรือเกรยอง ในการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้คน สถานที่ต่างๆ และผลงานที่ศิลปินได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานเทคนิควาดเส้น ซึ่งแสงเงา น้ำหนัก นำเสนอ เรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวพุทธในประเทศศรีลังกา 

Exhibition : Faith notes
Artist : Banjob Putipin/บรรจบ ปูธิปิน
Dates: 11 July – 25 August 2015
Venue:  At the second floor gallery, ArtBridge Chiangrai (ABCR)
Tel : 053-166-623 , 088-418 5431
Email :  artbridge.cr@gmail.com
www.facebook.com/artbridgechiangrai,
https://www.facebook.com/events/729633027163722/

 


													

You may also like...