“ดิน-โคลน”

นิทรรศการ ดิน – โคลน โดย ชัยรัตน์ แสงทอง นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ที่มีความเหมือนจริงและเต็มไปด้วยรายละเอียดอันประณีตมากมาย ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับการเพาะปลูก การเลี้ยงชีพด้วยสินทรัพย์ที่งอกงามจากพื้นดิน แฝงไว้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสะท้อนให้เห็นถึงความงามอันจริงแท้ในวิถีที่เรียบง่าย สงบงามอย่างบริสุทธิ์

นิทรรศการ : “ดิน-โคลน”
ศิลปิน : ชัยรัตน์ แสงทอง
วันที่ : 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
โทร : 0-2422-2092

Exhibition : “Soil – Mud”
Artist : Chairat Sangthong
Date : 5 July – 5 August 2018
Venue : ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)
Tel : 0-2422-2092
Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com
Website : www.ardelgallery.com
Open hour : 10:30~19:00 hrs.(Closed on Monday)

ARDEL Gallery of Modern Art
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
Tel: 0-2422-2092 Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com
Website : www.ardelgallery.com
Open hour : 10:30~19:00 hrs.(Closed on Monday)

You may also like...