อุปโลกน์

นิทรรศการ อุปโลกน์ ผลงานของ ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง ศิลปินจากวิทยาลัยเพาะช่างด้วยพื้นเพของศิลปินชาวจันทบุรีที่ถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วิถีชนบท ที่บริสุทธิ์แบบท่องแท้ จนกระทั่งเขามีจังหวะที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ในกรุงเทพ จึงได้ค้นพบวิถีความเป็นมนุษย์ ที่โหยหาความเจริญ จึงได้สร้างโลกในอุดมคติเพื่อจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและสังคมจึงทำให้นำไปสู่การครอบงำตัวตนของมนุษย์ สร้างดินแดนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการ จนเจริญเติบโตขยายพื้นที่และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ เข้าใกล้ความวิบัติของระบบนิเวศ จึงเป็นที่เปรียบเทียบการซึมซับของการเป็นมนุษย์ระหว่างที่เขาเคยได้ซึมซับจากพื้นเพของตัวศิลปิน จึงสื่อออกมาเป็นงานศิลปะโดยศึกษา วิธีคิด การดำเนินชีวิตของมนุษย์ข้างต้น ผ่านประวัติศาสตร์และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรูปแบบของจิตรกรมยุคบาโรก-ร็อกโคโค

มีการเล่าเรื่องในลักษณะของการแสดงออกมาคล้ายคลึงกับละครเวทีซึ่งมีการตีความผ่านแนวคิดโดยเทคนิคการนำเสนอใช้การแสดงของตัวละครให้อยู่ในบริบทที่กำหนดเรื่องราวขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการจัดระเบียบสังคมผ่านโครงสร้างทางสังคมที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์เช่น การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี จารีตเป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีพของมนุษย์ จึงมีมุมมองในการนำเสนอที่ใช้ลักษณะการแสดงละครมาใช้นั้นเพื่อตั้งคำถามถึงวิธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีธรรมชาติของการอยู่กับสังคมที่ถูกจำลองหรือสังคมที่ตนมีสิทธิ์สามารถอุปโลกน์โลกของตัวเองได้ ซึ่งท้ายที่สุดเขาพบว่าตัวเขาเองที่พยายามอุปโลกน์เรื่องราวปัญหาของโลกในอุดมคติ

ผลงานของผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง เป็นผลงานที่มีสุนทรียภาพความงามแบบผลงานขั้นสูง ดูงดงามและซุกซ่อนเรื่องราวต่างๆภายใต้ความงดงาม ซึ่งสอดคล้องแนวความคิดของจนเป็นโดดเด่นได้รับรางวัลและร่วมแสดงนิทรรศการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 19 , ร่วมแสดงการประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอื่นๆอีกมากมาย โดยสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรูปแบบของจิตรกรมยุคบาโรก-ร็อกโคโค มีการเล่าเรื่องในลักษณะของการแสดงออกมาคล้ายคลึงกับละครเวทีซึ่งมีการตีความผ่านแนวคิดโดยเทคนิคการนำเสนอใช้การแสดงของตัวละครให้อยู่ในบริบทที่กำหนดเรื่องราวขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการจัดระเบียบสังคมผ่านโครงสร้างทางสังคมที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์เช่น การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี จารีตเป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีพของมนุษย์ จึงมีมุมมองในการนำเสนอที่ใช้ลักษณะการแสดงละครมาใช้นั้นเพื่อตั้งคำถามถึงวิธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีธรรมชาติของการอยู่กับสังคมที่ถูกจำลองหรือสังคมที่ตนมีสิทธิ์สามารถอุปโลกน์โลกของตัวเองได้ ซึ่งท้ายที่สุดเขาพบว่าตัวเขาเองที่พยายามอุปโลกน์เรื่องราวปัญหาของโลกในอุดมคติ

ผลงานของผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง เป็นผลงานที่มีสุนทรียภาพความงามแบบผลงานขั้นสูง ดูงดงามและซุกซ่อนเรื่องราวต่างๆภายใต้ความงดงาม ซึ่งสอดคล้องแนวความคิดของจนเป็นโดดเด่นได้รับรางวัลและร่วมแสดงนิทรรศการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 19 , ร่วมแสดงการประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอื่นๆอีกมากมาย

ณ.โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิด อุปโลกน์ เปิดให้เข้าชมที่ Number 1 Gallery 19 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา18.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน 2560

นิทรรศการ : อุปโลกน์
ศิลปิน : ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง
พิธีเปิด : 9 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
ระยะเวลา : 9 กันยายน – 30 กันยายน 2560
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21สีลม บางรัก
ติดต่อสอบถาม : (083) 445 8333, (02) 630 2523

Human being is social animal and tends to live in large complex societies. Humans are apt to use communication systems to express their feelings. It is necessary to create an ideal world where humans are meant to direct living space and a social structure. This way leads to the domination of human. The behavior that simulates and creates the territory that the human race desires is normal. The growth of human civilization expands the area and affects the ecosystem. Get close to the ecological catastrophe.

He want to learn how to think of human life through history and human behavior. By communicating through the look of traditional painting with the style of Baroque-Rococo painting.There is a narrative in terms of expression similar to the play, which is interpreted through the concept of presentation techniques used by people, animals, objects in the context in which define the story. It is based on the complex human society, the social order through social structure with historical heritage such as politics, culture, tradition, etc.As part of human livelihoods from birth to death. he have a viewpoint in presenting the use of traditional theatrical imaging to question the way in which human thinking and behavior have a natural way of living with the simulated society or the society in which they are entitled. Invent your own world. In the end, myself, that is trying to solve the problem of the ideal world.

Exhibition “Assumed” by Phadungsak Kaewpong he graduated Pohchang academy of art. artist from Chanthaburi that were raised in the natural life until he came to live in the city he looked to the evolution of the human .Therefore, contrast the city life and natural life. Therefore, he created this artwork, which express he thoughts in these issues. Phadungsak Kaewpong has involved in many exhibition such as Award winner ” the19th Panasonic Contemporary Painting Exhibition, exhibition The 32nd Exhibition of Contemporary Art by Young Artist ,Art-centreSilpakorn University

Number 1 Gallery hereby to invite everybody to the opening ceremony of the exhibition “Assumed” at Number 1 Gallery 19 Silom Rd. Soi Silom 21 Bangrak Bangkok 10500 that will happen on Saturday, 9th September 6.00 pm. onwards.

Exhibition : Assumed
Artist : Phadungsak Kaewpong
Opening reception : Saturday, 9th September 2017 6.00 pm.
Exhibition Period : 9th September – 30th September 2017
Exhibition Venue : Number 1 Gallery 19 SoiSilom 21 SilomBangrak
Tel: (083) 445 8333, (02) 630 2523

You may also like...