ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำโดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีเคเคกราฟ จำกัด, และบริษัท อาร์ตทีสติก เพนท์ จำกัด พร้อมศิลปิน 5 ท่าน ได้แก่ คุณยุรี เกนสาคู, คุณพัชรพล แตงรื่น (Alex Face), คุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร, คุณรักกิจ ควรหาเวช และคุณกิตติพงษ์ คำสาตร์ (โก๋เอ็ม) เปิดตัวโครงการ “ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัยเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรม “ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัย” ถือเป็นโครงการแรก ของอีกหลายๆ โครงการที่จะตามมาตลอดทั้งปี 2560 นี้

โครงการ “ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัยเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” ที่มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหา กรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” ได้ที่ www.facebook.com/baccpage หรือwww.bacc.or.th

You may also like...