สนามตรึก – Imply Reply

นิทรรศการจัดแสดงร่วมระหว่าง หวงหย่งผิง ศิลปินชั้นนำชาวจีนจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลงานแสดงถึงการบรรจบกันระหว่างแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก และมุมมองรากฐานความคิดของจีนสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ให้กับประเทศจีน และ สาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินไทยที่ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตัวแบบร่วมสมัย สะท้อนถึงพื้นฐานความสนใจศิลปะไทยแบบดั้งเดิมโดยผสมผสานเรื่องราวตามตำนานเก่าแก่ของไทยเข้ากับความเข้าใจที่เคลื่อนตัวไปตามยุคสมัย นิทรรศการครั้งนี้เสนอความหลากหลายของมุมมอง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ เล่นกับแนวคิดที่ย้อนแย้งกันในมิติทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อยุคสมัยปัจจุบันผ่านผลงานของศิลปินต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมทั้งสองท่าน โดยชื่อนิทรรศการสะท้อนถึงการตีความและการโต้ตอบทางความคิดระหว่างของศิลปินและผู้ชมท้าทาย และปลุกเร้าให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ : สนามตรึก – Imply Reply
ศิลปิน : หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2558
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร : 02-214-6630 – 8 ต่อ 517, 520
จัดโดย : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย : สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

You may also like...