ภาพเขียนศิลปินตัวน้อยแห่งบ้านครูชลิต นาคพะวัน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญชมงานแสดง นิทรรศการศิลปะภาพเขียนศิลปินตัวน้อยแห่งบ้านครูชลิต นาคพะวัน (ชลิตอาร์ตโปรเจ็คแอนด์แกลเลอรี่)

นิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอผลงานภาพเขียนของเด็กๆแห่งบ้านครูชลิต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโลกแห่งจินตนาการไร้ขอบเขตของเด็กๆ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้กับเด็กๆได้แสดงผลงานน้อยมาก ทางโรงแรมฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็ก โดยริเริ่มนำผลงานของเด็กๆเหล่านี้ออกมาแสดงสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีของบ้านครูชลิต

ณ บริเวณสกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมฯ ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. โดยรายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งจะร่วมสบทบทุนให้กับ “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลงานหรือเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02 100 1234 ต่อ 6753-56

You may also like...